Nie wszyscy muszą teraz co miesiąc wysyłać deklaracje do ZUS. Ale wyjątków jest mało

Firma Dołącz do dyskusji (2)
Nie wszyscy muszą teraz co miesiąc wysyłać deklaracje do ZUS. Ale wyjątków jest mało

Niemal wszyscy płatnicy muszą składać co miesiąc dokumenty do ZUS. Jeszcze niedawno nie było to konieczne; teraz jednak, ze względu na zmiany w ramach Polskiego Ładu, tylko nieliczni platnicy nie mają tego obowiązku. Kto nie musi składać dokumentów do ZUS?

Kto nie musi składać co miesiąc dokumentów do ZUS? Nie ma zbyt wielu wyjątków

Ze względu na zmiany dotyczące składki zdrowotnej (jej wysokość – dla przedsiębiorców na skali i podatku liniowym – będzie co miesiąc inna) prowadzący działalność będą musieli teraz co miesiąc składać deklaracje do ZUS. Dotyczy to również samozatrudnionych, którzy wcześniej nie mieli takiego obowiązku. Wciąż jest jednak niewielka grupa płatników, którzy nie muszą co miesiąc składać deklaracji rozliczeniowych.

Kto zatem nie musi składać co miesiąc dokumentów do ZUS? Pierwszą grupą płatników wyłączonych z tego obowiązku są duchowni, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, a w dodatku w ostatniej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali minimalną podstawę wymiaru składek.

Kolejną taką grupą są osoby, które zatrudniają wyłącznie nianię – na podstawie umowy uaktywniającej. Warunek jest taki, że płatnik – w ostatnim złożonym za pełny miesiąc komplecie dokumentów rozliczeniowych oznaczonych identyfikatorem 40-49, wykazał podstawę wymiaru składek nie wyższą niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (przy umowie zawartej po 1 stycznia 2018 r.).

Zwolniona z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS jest również grupa płatników, którzy dobrowolnie zgłosili się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego i opłacają składkę wyłącznie za siebie. Warunek – w ostatniej deklaracji rozliczeniowej płatnik zadeklarował do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą, niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jak wypełniać deklarację ZUS DRA w 2022 r., po zmianach w ramach Polskiego Ładu?

Płatnicy, których obowiązek wysyłania deklaracji objął po zmianach w ramach Polskiego Ładu, będą musieli przesłać deklarację po raz pierwszy w lutym 2022 r. Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do złożenia dokumentów, muszą pamiętać, że zmienił się wzór deklaracji ZUS DRA. Wszystko po to, by mogli wskazywać osiagnięty w danym miesiącu przychód/dochód oraz formę opodatkowania. Dzięki temu ZUS będzie mógł zweryfikować, czy zapłacona przez przedsiębiorcę składka zdrowotna została uiszczona w prawidłowej wysokości.

Warto pamiętać, że zmiany dotyczące składania ZUS DRA dotykają również tych przedsiębiorców, którzy już wcześniej byli zmuszeni do wysyłania dokumentów do ZUS co miesiąc. Teraz nie będą już mogli automatycznie klonować deklaracji z poprzedniego miesiąca. Ze względu na zmienną wysokość przychodów/dochodów konieczne jest uzupełnianie deklaracji co miesiąc.