Nawet 3800 złotych płacy minimalnej już w przyszłym roku, ale wzrosną też inne świadczenia

Finanse Państwo Praca Dołącz do dyskusji (183)
Nawet 3800 złotych płacy minimalnej już w przyszłym roku, ale wzrosną też inne świadczenia

W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie sporo. Przynajmniej o ponad 400 zł.  Tak wynika to z danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 roku, które dzisiaj opublikował Główny Urząd Statystyczny. A to by oznaczało podwyżkę z 3010 zł dziś do 3416,30 zł w przyszłym roku. Z powodu wysokiej inflacji podwyżki płacy minimalnej będą w 2023 roku dwie. W styczniu i lipcu.

Płaca minimalna wzrośnie sporo

Płaca minimalna to  ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej co roku proponuje rządowi jej wysokość. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego czyli rząd, związkowcy i pracodawcy. RDS do 15 lipca przedstawia swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Ministerstwo z propozycją wysokości płacy minimalnej czekało na publikację przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w I kw. 2022 roku. Dziś poznaliśmy te liczbę. To 6235,22 zł. Wstępna propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest też w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen czyli o inflację. Z przepisów wynika, że obecny poziom inflacji jest podstawą do dwóch podwyżek płacy minimalnej w przyszłym roku.

Rośnie nie tylko płaca

Z wysokością płacy minimalnej powiązane są również inne świadczenia. Dodatek za pracę w nocy czy też wysokość odpraw w przypadku zwolnień, których przyczyna nie była po stronie pracownika. Wraz z wynagrodzeniem minimalnym rośnie też najniższe wynagrodzenie przy stawce godzinowej. Wysokość płacy minimalnej wpływa także na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez początkujących przedsiębiorców.

„Nieodpowiedzialna polityka pieniężna oraz brak reakcji na inflację w zeszłym roku spowodowały, że kolejne wskaźniki makroekonomiczne wymuszają znaczące zmiany w gospodarce. Zgodnie z przepisami płaca minimalna musi w przyszłym roku wzrosnąć co najmniej do 3416,30 zł. Co więcej, planowane ponad 5 proc. inflacji na przyszły rok powoduje, że płaca minimalna będzie musiała także wzrosnąć w lipcu 2023 roku. Mając na uwadze, że będzie to rok wyborczy należy się spodziewać, że rząd zaproponuje nawet 3500 zł od stycznia 2023 i 3800 zł od lipca 2023” ocenia dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Pracowników taka płaca minimalna w 2023 r. cieszy. Dla przedsiębiorców oznacza duży wzrost kosztów. Konfederacja Lewiatan przewiduje, że rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego dotyczące wysokości płacy minimalnej w 2023 roku będą trudne.

” W tym roku musimy szczególnie odpowiedzialnie podejść do znalezienia równowagi pomiędzy ochroną realnej wartości płac i przeciwdziałaniem inflacji” uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący zespołu Budżetu Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych RDS.