Rewolucja na rynku kredytowym. Wiadomo, kiedy WIRON wejdzie do gry i całkowicie zastąpi WIBOR

Finanse Dołącz do dyskusji
Rewolucja na rynku kredytowym. Wiadomo, kiedy WIRON wejdzie do gry i całkowicie zastąpi WIBOR

Już w trakcie prac nad wakacjami kredytowymi rządzący zapewniali, że nowa „tarcza dla kredytobiorców” będzie zawierać więcej rozwiązań, niż tylko ustawowa możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu. Jednym z nich miało być zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem. Teraz już wiadomo, że będzie to WIRON. Sęk w tym, że nowe kredyty z WIRON-em będą zawierane dopiero od 2024 r. przez klientów indywidualnych.

Nowe kredyty dla wszystkich z WIRON-em dopiero od 2024 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „mapę drogową” Narodowej Grupy Roboczej, która zajmuje się reformą wskaźników referencyjnych. Okazuje się, że pożegnanie z WIBOR-em zajmie trochę dłużej, niż mogło się wydawać.

Po pierwsze – WIBOR zostanie zastąpiony przez nowy wskaźnik, którym jest WIRON. Administratorem, który będzie odpowiedzialny za jego obliczanie, jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych. WIRON będzie obliczany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych pomiędzy bankami, ale także między bankami i dużymi firmami czy instyucjami finansowymi. Podstawową stopą mają być depozyty jednodniowe, a dzięki zsumowaniu stawek z długiego okresu ma być obliczona stopa procentowa na trzy lub sześć miesięcy.

Z dokumentu, który opublikował UKNF wynika, że wdrożenie nowego wskaźnika i jednocześnie pożegnanie ze starym będzie jednak mocno rozciągnięte w czasie. Po pierwsze – reforma wskaźników ma ostatecznie zakończyć się do konca 2024 r. Ostatecznie pożegnanie z WIBOR-em nastąpi dopiero w 2025 r. Z mapy drogowej wynika, że dopiero na ten rok zakłada się „gotowość do zaprzestania kalkulacji i publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR”.

W 2023 r. (a właściwie nawet od grudnia 2022 r.) wskaźnik WIRON ma być już dostępny – i możliwy do stosowania przez te podmioty, które wyrażą taką gotowość. Zakłada się również, że banki będą mogły wprowadzać do oferty nowe produkty stosując indeks WIRON równolegle z dotychczas oferowanymi produktami, przy których stosowany jest WIBOR.

Dopiero w 2024 r. w ofercie banków mają powszechnie pojawić się nowe kredyty z WIRON – dla konsumentów, spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych (w 2023 r. możliwe będzie oferowanie nowych produktów z WIRON dla spółek kapitałowych).

W 2025 r. instytucje finansowe mają dokonać konwersji istniejących umów i instrumentów stosujących WIBOR.

Rozwój kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową

Co ciekawe, w „mapie drogowej” można znaleźć jeden interesujący zapis dotyczący kredytów mieszkaniowych. Okazuje się, że w 2024 r. banki mają nie tylko oferować kredyty hipoteczne oprocentowane według stopy składanej na podstawie indeksu WIRON, ale też – ma nastąpić wtedy „rozwój rynku kredytów mieszkaniowych stosujących stałą lub okresowo stałą stopę procentową. Można się zatem spodziewać prawdopodobnie kolejnej rekomendacji KNF w tym zakresie.