Czy nasze prawo zakłada obowiązek wymiany opon na zimowe? Co grozi kierowcy za używanie letnich opon zimą?

Codzienne Moto Dołącz do dyskusji (551)
Czy nasze prawo zakłada obowiązek wymiany opon na zimowe? Co grozi kierowcy za używanie letnich opon zimą?

Każdego roku wraz z nadejściem pierwszych opadów śniegu, tysiące kierowców ustawiają się w kolejkach do wulkanizatora w celu wymiany opon. To niekwestionowana poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu, ale czy obowiązek wymiany opon jest uregulowany prawnie?

Październik i listopad, a następnie marzec i kwiecień to tradycyjnie okresy, za którymi najbardziej tęsknią wulkanizatorzy. To właśnie wtedy ustawiają się do nich największe kolejki kierowców, którzy chcą dokonać zmiany opon z letnich na zimowe lub z zimowych na letnie. To chyba jeden z niewielu przykładów na to, że bezpieczeństwo bierze górę nad obowiązkiem. Być może niewielu kierowców zdaje sobie z tego sprawę, ale obowiązek wymiany opon w naszym prawie nie istnieje. To jednak nie oznacza, że prawo jest wobec takiego zachowania obojętne.

Nikt nie powie,  że jeżdżenie na letnich oponach zimą jest rozsądne. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Pomimo tego, że nie mamy obowiązku dostosowania opon do aktualnej pory roku, to policja i tak może wystawić takiemu lekkomyślnemu kierowcy mandat. Niezależnie od rodzaju stosowanych opon, muszą one spełniać określone wymagania. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, grubość bieżnika opony nie może być mniejsza niż 1,6 mm.

Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5, w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm(…).

Obowiązek wymiany opon nie istnieje

Korzystanie zatem nawet z zimowych opon, które nie spełniają powyższego wymogu, grozi mandatem do 500 zł. To jednak nie jedyny przepis, który może znaleźć zastosowanie w przypadku braku wymiany opon. Między wierszami kilku przepisów można wyraźnie wyczytać, że choć obowiązek wymiany opon teoretycznie nie istnieje, to jednak wskazane jest aby je wymieniać. Należy pamiętać, że obowiązkiem każdego kierowcy jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas ruchu.

art. 3 prawo o ruchu drogowym Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Ponadto każdy kierowca ma obowiązek dbać o odpowiedni stan techniczny pojazdu, z którego korzysta. Niestosowanie się do ustawowych wymagań może skutkować wystawieniem mandatu w wysokości 500 zł oraz 6 punktami karnymi. To własnie ten przepis najczęściej będzie miał zastosowanie w przypadku kierowcy, który swoją lekkomyślnością naraża na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

art. 66 prawo o ruchu drogowym Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę, zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

Wymiana opon nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie wskazana

Wyraźnie zatem widać, że pomimo tego, że obowiązek wymiany opon w Polsce nie istnieje, to wizyta u wulkanizatora jest bardziej niż wskazana. Brak tego obowiązku można skomentować w ten sposób, że dopóki na drodze nie dojdzie do przykrego zdarzenia, to kierowca nie poniesie konsekwencji braku zmiany opon.

Natomiast w przypadku kolizji nikt nie będzie miał wątpliwości do tego, że jazda na letnich oponach w środku zimy stanowiła naruszenie zasad bezpieczeństwa. Nawet jeżeli będzie to stłuczka ze znajomym. Dodatkowo należy pamiętać, że sezonowa wymiana opon może być obowiązkiem wynikającym z podpisanej umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel z pewnością chętnie wykorzysta fakt braku odpowiednich opon, aby wstrzymać wypłatę odszkodowania.