Od jutra można zgłaszać się do Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Do wygrania samochody osobowe!

Codzienne Państwo Dołącz do dyskusji (110)
Od jutra można zgłaszać się do Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Do wygrania samochody osobowe!

Od jutra- 22 kwietnia br. można zgłaszać się do Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wszyscy pełnoletni, którzy dokonają spisu za pośrednictwem Internetu, a następnie zarejestrują się do Loterii mają szansę na zdobycie nagród. Do wygrania przedpłacone bony oraz samochody osobowe!

W dniu 1 kwietnia 2021 roku rozpoczęło się największe oraz najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Głównym celem spisu jest poznanie aktualnej sytuacji demograficznej oraz mieszkaniowej na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Uzyskane w ten sposób dane ułatwią analizę zmian procesów demograficzno-społecznych oraz ekonomicznych, które zaszły od czasu ostatniego spisu powszechnego, który został przeprowadzony w 2011 roku.

Jednocześnie, aby zaaktywizować jak największą liczbę obywateli do jak najszybszego złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu została zorganizowana Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Jak wziąć udział w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań?

Przede wszystkim – w loterii udział może wziąć każdy, pełnoletni polski obywatel, który dokona spisu za pośrednictwem Internetu. Poniżej instrukcja krok po kroku jak tego dokonać:

  1. Należy wejść na stronę rządową – spis.gov.pl oraz dokonać spisu
  2. Pobrać oraz zapisać unikatowy 10-znakowy kod, który upoważnia do wzięcia udziału w Loterii.
  3. Dokonać zgłoszenia kodu na stronie – loteria.spis.gov.pl (będzie to możliwe od jutra – 22 kwietnia 2021 do dnia 7 lipca 2021 roku).

Kiedy pierwsze losowanie oraz co można wygrać w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań?

Terminy losowań i przyjmowania zgłoszeń do poszczególnych etapów Loterii, a także ogłoszenia wyników oraz laureatów loterii będą sukcesywnie pojawiać się za pośrednictwem rządowych mediów społecznościowych.

Pierwsze losowanie zostało zaplanowane 7 maja 2021 roku. Do wygrania są bony o wartości 500 zł (nagroda II-ego stopnia) oraz 1000 zł (nagroda I-ego stopnia). Natomiast w losowaniu finałowym,  które zostanie zorganizowane 14 lipca 2021 roku – a w którym udział wezmą wszyscy, którzy dokonali spisu przez Internet, a następnie zarejestrowali się do Loterii – zostanie rozlosowanych 16 nagród głównych (samochody osobowe marki Toyota Yaris).

Losowania nagród I-ego i II-ego stopnia odbywają się w podziale na województwa, według województwa zamieszkania każdego uczestnika, zgodnie  z informacjami podanymi przez niego w zgłoszeniu.

Wszystkie terminy losowań Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

  1. Etap I – (zgłoszenia od dnia 22.04 – 5.05.2021 roku) – (losowanie w dniu 7.05.2021 roku),
  2. Etap II – (zgłoszenia od dnia 22.04 – 19.05.2021 roku) – (losowanie w dniu 21.05.2021 roku),
  3. Etap III – (zgłoszenia od dnia 22.04 – 2.06.2021 roku) – (losowanie w dniu 8.06.2021 roku),
  4. Etap IV – (zgłoszenia od dnia 22.04 – 16.0.2021 roku) – (losowanie w dniu 18.06.2021 roku),
  5. Etap V – (zgłoszenia od dnia 22.04 – 30.06.2021 roku) – (losowanie w dniu 2.07.2021 roku),
  6. Etap VI – (zgłoszenia od dnia 22.04 – 7.07.2021 roku) – (losowanie w dniu 9.07.2021 roku),

Każdy może wziąć udział w maksymalnie sześciu losowaniach nagród I-ego stopnia. Ewentualna wygrana nie wykreśla nas z udziału w losowaniu nagród finałowym.

Reasumując – im szybciej zgłosimy się do spisu, a następnie dokonamy rejestracji naszego kodu, tym szybciej mamy szansę na wygraną. Pamiętajmy, że jeśli chcemy wziąć udział w Loterii, spisu musimy dokonać wyłącznie za pośrednictwem Internetu!