Boisz się, że podniosą ci ceny za prąd w domu, jeżeli nie złożysz oświadczenia? Spokojnie, ten wymóg dotyczy w zasadzie tylko przedsiębiorców

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (28)
Boisz się, że podniosą ci ceny za prąd w domu, jeżeli nie złożysz oświadczenia? Spokojnie, ten wymóg dotyczy w zasadzie tylko przedsiębiorców

Niezwykle głośno zrobiło się o konieczności złożenia stosownego oświadczenia tak, by — jak głosi większość mediów — nie płacić więcej za prąd. Mało kto jednak wprost mówi, że nie dotyczy to osób fizycznych, a jedynie przedsiębiorców i niektórych innych podmiotów. Co w wypadku osoby, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w swoim domu?

Oświadczenie a ceny prądu dla osoby fizycznej

Ustawa o cenach prądu jest orężem, służącym w walce Rządu z podwyżkami cen energii elektrycznej.  Ustawa obowiązuje od 29 czerwca 2019 roku i ma wspomóc wszystkich, również te podmioty, które — ze względu na zużycie prądu — płacą de facto najwięcej.

Niezwykle głośno jest o oświadczeniu, pozwalającym na zachowanie aktualnych cen prądu. Dotyczy ono jednak konkretnej grupy. Zgodnie z założeniami owej ustawy, z możliwości zachowania dotychczasowych stawek skorzystać mogą

  • mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy
  • szpitale
  • podmioty będące jednostkami sektora finansów publicznych
  • pozostałe państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

I to te, powyższe podmioty, muszą złożyć owo oświadczenie, aby wykazać, że mają konkretny, wymagany przez ustawę status.

Ceny również nie wzrosną w 2019 roku dla m.in. gospodarstw domowych, to wynika bezpośrednio z ustawy — osoby fizyczne nie muszą składać żadnych oświadczeń.

A co z osobami, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w swoim domu?

W tym wypadku kluczowe jest, kto jest stroną w umowie o dostawę prądu. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, ale nigdy nie ujmowałeś kosztów prądu w rozliczeniach, a umowa o dostawę energii elektrycznej sporządzona jest pomiędzy dostawcą prądu a tobą, jako osobą fizyczną, to nie masz się o co martwić.

Odbiorcy indywidualni zachowają aktualne stawki i nie muszą składać żadnych oświadczeń.

Jeżeli jednak prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą — która choćby jest zawieszona — i masz wątpliwości co do tego, kim jesteś w umowie z dostawcą prądu, czy to o dostawę energii, czy, tym bardziej, umowie kompleksowej (czy kupujesz prąd jako przedsiębiorca, czy jako osoba fizyczna), najlepiej udać się do placówki przedsiębiorstwa, które zajmuje się dostawą prądu. Punkty informacyjne i podawcze będą otwarte jutro, ze względu na ogólnopolską „akcję” składania oświadczeń.