MF dzieli błędy w numerze NIP na paragonie na małe i duże. Pierwsze uprawniają do wystawienia noty korygującej, drugie już nie

Firma Podatki dołącz do dyskusji (41) 17.09.2020
MF dzieli błędy w numerze NIP na paragonie na małe i duże. Pierwsze uprawniają do wystawienia noty korygującej, drugie już nie

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy mają problem z przepisami dotyczącymi konieczności podawania numeru NIP przed wystawieniem paragonu. Problemy występują także jeśli chodzi o transakcje do 450 zł. Nie pomagają zresztą interpretacje fiskusa – organ podatkowy także co chwilę zmienia zdanie. Rzecznik MŚP w związku z tym skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Finansów. MF po tej interwencji wydało specjalne objaśnienia. 

Paragony z NIP: są wyjaśnienia MF

Obecnie jeśli przedsiębiorca chce, by po zawarciu transakcji sprzedający wystawił fakturę, musi przed dokonaniem zapłaty podać mu swój numer NIP. Jeśli na paragonie nie znajdzie się prawidłowy numer NIP, sprzedawca nie ma prawa wystawić faktury.

Inny problem, jeśli chodzi o paragony z NIP, dotyczy transakcji do 450 zł. W takiej sytuacji – zgodnie z prawem – jest traktowany jako faktura uproszczona. Teoretycznie jeśli nabywca zwróci taki paragon sprzedawcy, to ten może wystawić do niego „normalną” fakturę – tak przynajmniej wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 28 maja 2020 r.

W teorii zatem wszystko wydaje się oczywiste, w praktyce jednak – jak w większości przypadków – pojawiają się liczne problemy. Przedsiębiorcy zwracają uwagę m.in. na dotkliwość konsekwencji wynikających m.in. z podania błędnego numeru NIP przez nabywcę. Problemem też jest ewidencja elektroniczna w przypadku paragonów z NIP do 450 zł, będących jednocześnie fakturą uproszczoną. Rzecznik MŚP zwrócił się zatem do MF z prośbą o wyjaśnienia.

Możliwość wystawienia noty korygującej

Minister finansów w odpowiedzi na pismo Rzecznika MŚP tłumaczy, że jeśli wystąpił błąd w numerze NIP, istnieje możliwość wystawienia noty korygującej. W takim wypadku sprzedający powinien wystawić fakturę z tym samym – błędnym – numerem NIP co na paragonie (jeśli paragon był jednocześnie fakturą uproszczoną), a dopiero do tej faktury wystawić notę korygującą (już z właściwym numerem NIP).

Należy jednak zauważyć, co minister uważa za błąd w takim wypadku – ma to być „oczywista pomyłka”, taka jak brak jednej z cyfr, pomyłka w jednej z nich czy zamiana miejscami dwóch cyfr. To jednak wcale nie rozwiązuje problemu, który wystąpi, gdy błąd będzie nieco mniej „oczywisty”, zwłaszcza, że sam minister podkreśla, że jeśli numer NIP jest „kompletnie błędny”, to możliwości wystawienia noty korygującej nie ma.

MF potwierdza również jednocześnie, że paragony z NIP do 450 zł są fakturami uproszczonymi – i nie należy wystawiać do niego dodatkowej faktury. Jeśli chodzi z kolei o samą ewidencję, to jako „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę” należy podać kolejny numer paragonu.

Minister stwierdził również, że w MF trwają prace nad przygotowaniem objaśnień podatkowych na ten temat. Dodatkowo znajdą się w nich także zasady ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT.