Wyższy podatek od nieruchomości czy posiadania psa. W 2022 r. czekają nas kolejne podwyżki

Podatki Dołącz do dyskusji (618)
Wyższy podatek od nieruchomości czy posiadania psa. W 2022 r. czekają nas kolejne podwyżki

Dla części Polaków Polski Ład oznacza wyższe obciążenia – mowa głównie o przedsiębiorcach, którzy zapłacą wyższą składkę zdrowotną, ale i o pracownikach etatowych uzyskujących znacznie wyższe wynagrodzenia niż średnia krajowa. Niestety – to nie koniec podwyżek. Warto wiedzieć, że prawdopodobnie podatek od nieruchomości czy posiadania psa w 2022 r. również będzie wyższy – na czym ucierpią już wszyscy Polacy.

Podatek od nieruchomości w 2022 r.

O wysokości podatków i opłat lokalnych decyduje gmina. Warto jednak wiedzieć, że maksymalna wysokość tych obciążeń jest uregulowana obwieszczeniem Ministra Finansów na dany rok. Teraz pojawiło się obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych na rok 2022 r. Jak można było się domyślać, górne stawki wzrosły – co pozwoli gminom na podwyższenie obciążeń. Teoretycznie władze gminy nie muszą wcale podnosić opłat do maksymalnych stawek, jednak w praktyce – dzieje się tak niemal zawsze.

Pierwszym podatkiem, który wzrośnie, jest tzw. podatek od nieruchomości – w 2022 r. może być wyższy nawet o kilka procent. Podniesione zostały górne stawki zarówno podatku od gruntów jak i od budynków. W przypadku gruntów może wynieść maksymalnie:

  • 1,03 zł od 1 mkw. powierzchni w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • 5,17 zł od 1 ha powierzchni w przypadku gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi (chodzi o jeziora i sztuczne zbiorniki),
  • 0,54 zł od 1 mkw. powierzchni pozostałych gruntów – także tych, które są zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP,
  • 3,40 zł od 1 mkw. powierzchni gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji.

Dla większości osób znacznie bardziej interesujące będą jednak górne stawki podatku od budynku lub jego części. W 2022 r. maksymalne stawki będą wynosić:

  • 0,89 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
  • 25,74 zł od 1 mkw. powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 12,04 zł od 1 mkw. powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
  • 8,68 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej w przypadku pozostałych budynków, w tym także tych zajętych przez OPP.

Dla porównania – w 2021 r. maksymalna stawka od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku wynosi 0,85 zł. W przypadku budynku (lub jego części) zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł.

Wyższa również opłata za psa. I nie tylko

Nie ma też dobrych wiadomości dla właścicieli czworonogów. Obwieszczenie umożliwia też podniesienie opłat za posiadanie psa. W 2022 r. górna stawka wyniesie 135 zł (o 5 zł więcej niż w tym roku). Wyższe mogą być też opłaty za środki transportowe jak i opłata reklamowa czy uzdrowiskowa.