Dzięki tym ulgom obniżymy podatek, a może nawet fiskus zwróci nam pieniądze

Finanse Podatki Dołącz do dyskusji (48)
Dzięki tym ulgom obniżymy podatek, a może nawet fiskus zwróci nam pieniądze

W lutym zaczynamy rozliczać się z urzędem skarbowym za zeszły rok. Piersi robią, to ci, którzy oczekują zwrotu nadpłaconego podatku. Jak pokazują badania, prawie połowa Polaków, korzysta z ulg podatkowych. Dzięki nim fiskus zwraca nadpłacony podatek. W wariancie mniej optymistycznym, ulgi pomagają obniżyć kwotę podatku dochodowego, którą trzeba będzie w rozliczeniu rocznym przelać urzędowi skarbowemu. Przegląd najpopularniejszych ulg w PIT.

Przegląd najpopularniejszych ulg w PIT

Jak wynika z badania firmy KPMG, „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020” królową ulg jest w przypadku PIT ulga na dziecko. Skorzystała z niej w zeszłym roku ponad połowa podatników.  Prawo do tej ulgi przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym. Pod warunkiem, że uzyskują dochody opodatkowane według skali.

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które uzyskują wyłącznie dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Albo opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jeśli jednak oprócz tych dochodów mają także dochody opodatkowane według skali podatkowej, to w zeznaniu składanym w celu rozliczenia, mają prawo do odliczenia tej ulgi.

W uproszczeniu można powiedzieć, że ulga przysługuje na dzieci do 25 roku życia. Ograniczeniem są tu ewentualne dochody dziecka. Nie ma z kolei ograniczenia wiekowego jeśli dziecko dostaje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ulga przysługuje w wysokości: na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł). Na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł). W przypadku trzeciego dziecka jest 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł).  Czwartego i każdego kolejnego – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł). Kwotę ulgi odlicza się od podatku.

Ulga na Internet

Na drugim miejscu, po uldze na dzieci, patrząc przez popularność korzystania, jest ulga na Internet. W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki za używanie Internetu. Nie można odliczyć wydatków na sprzęt. Prawo do skorzystania z ulgi na Internet przysługuje tym, którzy w latach wcześniejszych nie korzystali z tego odliczenia albo po raz pierwszy skorzystali z niego w zeznaniu za 2020 rok. Maksymalne można odliczyć 760 zł. Ulgę rozliczający się według skali odlicza od dochodu.

Ulga na rehabilitację

Z ulgi może skorzystać osoba niepełnosprawna. A także ten, kto ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.Koniecznie trzeba mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Ewentualnie decyzję przyznającą rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Rentę szkoleniową albo socjalną. Trzeba też pamiętać, że katalog wydatków, które można odliczyć jest zamknięty. Znajdziemy go w przepisach ustawy o PIT. Jeśli nie ma w nim wydatku, który ponieśliśmy, to nawet jeśli ma on związek z niepełnosprawnością, nie można go w ramach tej ulgi odliczyć.

W przypadku ulgi na rehabilitację, nie można powiedzieć ile ona wynosi. Niektóre wydatki, podlegające odliczeniu są limitowane, inne nie. Na przykład nie ma limitu przy wydatkach poniesionych na adaptację i wyposażenie mieszkań, tak by odpowiadały potrzebom osoby niepełnosprawnej. Natomiast limitowany jest, między innymi, wydatek na używanie samochodu osobowego. Tu maksymalna kwota odliczenia rocznego wynosi 2280 zł. Osoby, płacące podatek według skali, ulgę rehabilitacyjną odliczają od dochodu.

Ulga na termomodernizację

Żeby z niej skorzystać, poza oczywiście poniesieniem wydatków na, na przykład, fotowoltaikę, pompę ciepła czy wiele innych, które ograniczają zużycie energii lub zmieniają jej źródło, trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. W odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ulgę przy opodatkowania według skali, można odliczyć od dochodu. Jeśli wydatki są większe niż dochód za rok podatkowy, w którym się je poniosło, to można je odliczać przez 6 lat. Ale uwaga, jeśli nie zrealizuje się inwestycji w ciągu trzech lat, to ulgę trzeba będzie zwrócić.  Należy wtedy w roku, w którym upłynął trzyletni termin, doliczyć do dochodu kwotę, którą wcześniej odliczyliśmy.

Ulga dla młodych i darowizny

Ta ulga jest dla osób, które nie ukończyły 26 lat.  Jest jeszcze drugi warunek: źródło przychodów. Nie każde kwalifikuje do ulgi. Prawo do niej dają, między innymi, przychody ze stosunku pracy czy z umów zlecenia zawartych z firmą. Wtedy, do wysokości 85.528 zł, młody podatnik nie płaci podatku dochodowego.

Z przywołanego przeze mnie badania KPMG wynika, że poza ulgami, niemal co piąty podatnik, rozliczając swój PIT za 2020 rok, odliczył darowiznę. Rozliczając podatek za ubiegły rok można przekazać darowiznę, na przykład, na organizacje pożytku publicznego. Honorowi dawcy mogą sobie odliczyć wartość oddanej krwi i jej składników. Ministerstwo Zdrowia określa stawkę rekompensaty za litr, potrzebną do tych wyliczeń. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6 proc. przychodu. Przy czym ten limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na inne cele. Na wspomniane już OPP, na cele kultu religijnego. Na odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie oraz na cele kształcenia zawodowego.