Mało kto pamięta, że utworzony został rejestr sprawców wykroczeń. Posłowie Kukiz’15 pytają Ministra Sprawiedliwości, dlaczego jeszcze nie działa

Państwo Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (61)
Mało kto pamięta, że utworzony został rejestr sprawców wykroczeń. Posłowie Kukiz’15 pytają Ministra Sprawiedliwości, dlaczego jeszcze nie działa

Posłowie Kukiz’15, Maciej Masłowski, Paweł Skutecki i Paweł Szramka, wystosowali interpelację poselską do Ministra Sprawiedliwości. Przedmiotem zapytania była instytucja rejestru sprawców wykroczeń, który został utworzony, ale… nie działa.

Rejestr sprawców wykroczeń

Jak wskazują w interpelacji posłowie Kukiz’15, w listopadzie 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy Kodeks wykroczeń i niektórych innych ustaw. Zmiany przewidywały utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń. W skład owego rejestru miały wchodzić różne informacje o osobach podejrzanych, obwinionych i ukaranych, a w szczególności o czynach, które popełnili, bądź się im zarzuca.

Ów rejestr, zwany rejestrem wykroczeń, powinien być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Komendanta Głównego Policji, który pełniłby również funkcję administratora danych. Wprowadzone dane byłyby ponadto automatycznie usuwane z rejestru po upływie trzech lat, a także w momencie uniewinnienia osoby.

Rejestr sprawdziłby się na przykład w wypadku osób, które popełniają wykroczenia przeciwko mieniu. Kradzież, która jest czynem przepołowionym, ujęta jest jako wykroczenie w momencie, gdy przedmiot zaboru mienia w celu przywłaszczenia, nie ma wartości wyższej, niż 500 złotych. Wielu złodziei sklepowych popełnia takie czyny wielokrotnie, nie przekraczając podczas konkretnej kradzieży owej wartości. Wprowadzanie danych takich sprawców do rejestru pozwoliłoby na dużo skuteczniejsze karanie sprawców tego typu czynów zabronionych, uznając za możliwe zakwalifikowanie ich czynów jako przestępstwa.

W odniesieniu do powyższych użyłem trybu przypuszczającego, ponieważ… rejestr nie funkcjonuje, mimo że niedługo od wejścia w życie owych zmian minie rok. Właśnie ten problem jest podstawą przedmiotowej interpelacji. Posłowie pytają Ministra Sprawiedliwości.

Pytania o rejestr sprawców wykroczeń

Posłowie zadali ministrowi trzy pytania

  • Kiedy planowane jest rozpoczęcie funkcjonowania elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń?
  • Jaki podmiot będzie odpowiedzialny za administrowanie rejestru?
  • Czy dostęp do elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń będą miały inne instytucje oprócz Policji, prokuratury i sądów? Jeżeli tak, to jakie?

Minister jeszcze się do pytań nie odniósł, ale wątpliwości dotykają w zasadzie jedynie pytania trzeciego — wystarczy otworzyć ustawę, czego posłowie chyba nie zrobili. Moment wejścia w życie przepisów, regulujących rejestr, został… przesunięty w czasie. Odpowiedni art. 20f ustawy o Policji wejdzie w życie dopiero 1.11.2019 r. Dlaczego? No cóż, w międzyczasie znowelizowano nowelizację.

Zaktualizowano również przepisy, które określają administratora danych zawartych w rejestrze. Pierwotnie był to Komendant Główny Policji w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 roku, która — jak wiadomo — została uchylona. Na chwilę obecną administratorem danych będzie również Komendant Główny Policji, jednakże w oparciu o obowiązującą ustawę z 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Kontrowersje budzi natomiast katalog podmiotów, mogących korzystać z danych, zawartych w rejestrze. Oprócz wskazanych w pytaniach zawartych w interpelacji, dane udostępnić można innym organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych do otrzymania takich informacji w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych.