Likwidujesz działalność? Wstrzymaj się ze sprzedażą firmowych sprzętów

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (61)
Likwidujesz działalność? Wstrzymaj się ze sprzedażą firmowych sprzętów

Chodzi o istotną zmianę w zasadach opłacania składki zdrowotnej, jaką wprowadził Polski Ład. Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić podatek zdrowotny od likwidowanej działalności. Na szczęście będzie się można łatwo przed nim ustrzec.

O sprawie napisał portal „prawo.pl”. Niedawno informowaliśmy o tym, że niektórzy przedsiębiorcy zapłacą składkę dwa razy. Okazuje się, że również likwidując biznes, część z nich sięgnie do kieszeni po raz kolejny.

Przedsiębiorcy będą musieli zapłacić. Podatek od likwidowanego biznesu

Sprzedaż towarów i składników majątkowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej traktuje się jako przychód z tej działalności. Od tego właśnie przychodu, według nowych zasad, przedsiębiorcy będą musieli zapłacić już nie tylko podatek dochodowy, ale i składkę zdrowotną.

Naliczenie składki zdrowotnej będzie zależało od sposobu, w jaki przedsiębiorca rozliczył nabycie danego składnika majątkowego. Jeśli zaliczył zakup określonej rzeczy jako koszt uzyskania przychodu, sytuacja będzie wyglądała następująco.

Na przykład – powiedzmy, że właściciel siłowni zakupił bieżnię. Zgodnie z przeznaczeniem, wpisał ją w koszty uzyskania przychodu. Jeśli sprzeda ją w miesiącu, w którym zlikwiduje firmę, uzyska przychód z działalności gospodarczej. Będzie musiał zapłacić od niego wówczas składkę zdrowotną.

Co istotne, składka zdrowotna jest niepodzielna, więc nawet jeśli sprzęt byłby dopiero co zakupiony, to i tak powstanie obowiązek zapłaty.

Wyliczając składkę zdrowotną odejmuje się wartość amortyzacji

Inaczej sprawa się przedstawia, jeśli przedsiębiorca dokonał amortyzacji składników majątkowych.

Amortyzacja to najprościej mówiąc obniżenie wartości jakiejś rzeczy poprzez jej zużycie. Może jej podlegać każdy środek trwały, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Oczywiście taki, który będzie używany do celów działalności gospodarczej.

Bardzo dobrym przykładem są samochody służbowe. Jeśli przedsiębiorca kupił taki samochód za kwotę 200 tysięcy złotych i używał go przez jakiś czas, mógł przez to zamortyzować na przykład 20% jego wartości. Składkę zdrowotną będzie musiał zapłacić od kwoty, która będzie różnicą wartości wyjściowej i kosztów amortyzacji. Czyli w przedstawionym przypadku podstawą wyliczenia byłoby 160 000 złotych.

Jak uniknąć dodatkowego podatku?

Jak już wspomniałam, przedsiębiorcy będą musieli zapłacić dodatkową składkę zdrowotną, jeśli zdecydują się na sprzedaż składników majątkowych w tym samym miesiącu, w którym zamkną działalność.

Aby nie wpaść w pułapkę, trzeba pamiętać, żeby ze zbyciem towarów, czy składników związanych z prowadzeniem firmy poczekać. Chociażby do następnego miesiąca po dokonaniu likwidacji. Jeśli zatem przedsiębiorca zamknął działalność w styczniu, od lutego może na spokojnie sprzedawać sprzęty firmowe. Powyższe potwierdzają przytoczone przez cytowany portal słowa doradcy podatkowego Przemysława Hinca:

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to potwierdzam. Osoby, które zaczną wyprzedawać majątek zlikwidowanej firmy począwszy od następnego miesiąca po tym, kiedy zamknęły działalność gospodarczą, nie będą musiały płacić żadnych składek.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, koniecznym warunkiem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz społecznym jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z tym, jeśli ktoś sprzedaje rzeczy, które były związane z działalnością, którą prowadził, już po jej zakończeniu, nie można nałożyć na niego podatku. Mimo, że źródłem takiego przychodu ze sprzedanych rzeczy nadal jest kiedyś prowadzona działalność, to fakt, że sprzedający nie prowadzi tej działalności w tym momencie, nie pozwala obciążyć go daniną.