Można już wstępnie szacować, ile wyniosą składki ZUS w 2022 r. Nie ma dobrych wiadomości dla przedsiębiorców

Firma dołącz do dyskusji (11) 11.06.2021
Można już wstępnie szacować, ile wyniosą składki ZUS w 2022 r. Nie ma dobrych wiadomości dla przedsiębiorców

Edyta Wara-Wąsowska

Można już wstępnie prognozować, ile wyniosą składki ZUS w 2022 r. Dla przedsiębiorców nie ma jednak dobrych wiadomości. 

Ile wyniosą składki ZUS w 2022 r.?

Rząd przyjął już założenia do projektu budżetu państwa na rok 2022 r. Rządzący zakładają, że PKB wzrośnie o 4,3 proc., inflacja wyniesie 2,8 proc., zwiększy się też konsumpcja prywatna – o 4,4 proc. Bezrobocie ma za to spaść do 5,8 proc. Przedsiębiorców powinno jednak zainteresować, jakie są prognozy rządu, jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie. Zgodnie z założeniami przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wzrośnie o 6,4 proc. Tym samym można założyć, że rządzącym chodzi o kwotę 5801 zł (z prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 5452 zł na 2021). Podstawa wymiaru składek wyniosłaby wtedy 3480,60 zł.

To z kolei umożliwia wstępne obliczenie, ile prawdopodobnie wyniosą składki ZUS w 2022 r. Oczywiście należy pamiętać, że i tak pod koniec roku w obwieszczeniu właściwego ministra zostanie podana kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki i przyjęta kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Można jednak przyjąć już bardzo wstępne prognozy.

W takim wypadku składki ZUS w 2022 r. wyniosłyby:

  • 679,41 zł – składki na ubezpieczenie emerytalne
  • 278,45 zł – składki na ubezpieczenie rentowe
  • 85,27 zł – składki na ubezpieczenie chorobowe
  • 85,27 zł – składki na Fundusz Pracy
  • 58,13 zł – składki na ubezpieczenie wypadkowe

Razem – 1186,54 zł. Obecnie składki ZUS (bez uwzględniania składki zdrowotnej) wynoszą 1075,68 zł. Tym samym przedsiębiorcy zapłaciliby więcej o 110,85 zł. Należy jednak podkreślić, że składki będzie można obliczyć ze stuprocentową pewnością dopiero po obwieszczeniu ministra w ostatnim kwartale roku. Rząd w założeniach do projektu budżetu podał też jedynie dynamikę wzrostu – a nie spodziewaną kwotę wynagrodzenia.

Pozostaje jeszcze kwestia składki zdrowotnej

Trudno na razie przewidywać, ile ostatecznie wyniesie składka zdrowotna, a zatem – ostateczna wysokość składek ZUS w przyszłym roku. Należy pamiętać, że prawdopodobnie będzie to kwota wyznaczona już po reformach, które zakłada Polski Ład. Pierwotnie miała obowiązywać liniowa składka zdrowotna w wysokości 9 proc. od dochodu, jednak jest szansa, że dla samozatrudnionych będzie ona niższa. Mowa o wyższej, ryczałtowej składce dla samozatrudnionych. Miałaby ona wynieść ok. 509 zł. Obecnie składka zdrowotna wynosi 381,81 zł – wzrost byłby zatem spory, ale dla wielu przedsiębiorców i tak znacznie niższy, niż przy naliczaniu składki od dochodu. Przyjmując (na podstawie założeń budżetowych), że składki ZUS w 2022 r. (bez składki zdrowotnej) wzrosną o 110,85 zł, a następnie – że składka zdrowotna dla samozatrudnionych wzrośnie do 509 zł, przedsiębiorcy w przyszłym roku płaciliby więcej aż o ponad 238 zł więcej.

Ostateczne plany rządu jednak dopiero poznamy.