Przedsiębiorcy mają jeszcze tylko kilka dni na złożenie jednego ze sprawozdań – mimo że ostatnie składali zaledwie kilka miesięcy temu

Firma Środowisko Dołącz do dyskusji (16)
Przedsiębiorcy mają jeszcze tylko kilka dni na złożenie jednego ze sprawozdań – mimo że ostatnie składali zaledwie kilka miesięcy temu

Już za kilka dni mija termin, by złożyć sprawozdanie BDO za 2020 rok. To nie pomyłka, chociaż przedsiębiorcy pod koniec zeszłego roku składali sprawozdania za 2019 r. 

Sprawozdanie BDO o wytwarzanych odpadach za 2020 r. Przedsiębiorcom pozostało tylko kilka dni

W 2020 r., ze względu na epidemię koronawirusa, rządzący zdecydowali się na przesunięcie terminu sprawozdania BDO. Do 11 września przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Do 31 października – termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Stąd wielu przedsiębiorców ma wrażenie (zresztą uzasadnione), że dopiero co składali sprawozdania BDO. Niestety, zła wiadomość jest taka, że zbliża się ostateczny termin, by złożyć sprawozdanie BDO za 2020 r. W tym roku rządzący nie zdecydowali się na żadne ustępstwa. W 2021 r. sprawozdanie należy złożyć do 15 marca.

Do złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązani są wytwórcy, którzy zgodnie z przepisami muszą prowadzić ewidencję odpadów. Warto przy tym zaznaczyć, że wytwórcami są nie przedsiębiorcy, których działalność powoduje powstawanie odpadów, ale także ci, którzy przeprowadzają wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania, które doprowadzają w rezultacie do zmiany charakteru lub składu odpadów.

Oprócz tego sprawozdanie muszą też złożyć przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (oraz zobowiązani do prowadzenia ewidencji).

Niektórzy przedsiębiorcy mogą też prowadzić uproszczoną ewidencję – wyłącznie z zastosowaniem karty przekazania odpadów. Z tego rozwiązania mogą skorzystać m.in. wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie czy ci, którzy wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne (i jednocześnie niebędące odpadami komunalnymi) w ilości do 5 ton rocznie.

Nie wszyscy muszą jednak prowadzić ewidencję odpadów

Warto jednocześnie pamiętać, że nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają jakiekolwiek odpady, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji. Kto zatem nie ma takiego obowiązku? Są to przede wszystkim podmioty określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów. Rozporządzenie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji te podmioty, które wytwarzają dopuszczalne ilości różnego rodzaju odpadów. Na przykład firmy, które wytwarzają odpady z drewna w ilości nieprzekraczającej 1 Mg na rok, nie muszą prowadzić ewidencji. W rozporządzeniu znalazło się całe zestawienie różnych odpadów z dopuszczalnymi ilościami.

Za niezłożenie sprawozdania BDO grozi kara grzywny

Przedsiębiorcy powinni przy okazji pamiętać, że jeśli mają obowiązek, by złożyć sprawozdanie BDO za 2020 r., a tego nie zrobią, to grozi im kara grzywny. Urząd może też uznać, że dane w sprawozdaniu różnią się od stanu faktycznego. Wtedy przedsiębiorca będzie musiał złożyć korektę. Będzie mieć na to 14 dni.