Przedsiębiorcy dostają monity o sprawozdaniu do wypełnienia. Brak odpowiedzi może skutkować grzywną

Firma dołącz do dyskusji (91) 31.03.2021
Przedsiębiorcy dostają monity o sprawozdaniu do wypełnienia. Brak odpowiedzi może skutkować grzywną

Patryk Wieczyński

Składanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego to dla wielu przedsiębiorców niemiły obowiązek. Wiele firm otrzymało przypomnienie monitujące o tym, że obowiązuje ich obowiązek sprawozdawczy SP-3. Co z tym zrobić i czy trzeba wypełniać sprawozdanie SP-3?

Dane ze sprawozdań przedsiębiorców decydują o tym, co potem GUS przedstawi w swoich statystykach

Główny Urząd Statystyczny pełni ważną funkcję w życiu państwa. To ta instytucja odpowiada za zbieranie i analizę wielu danych, na których opiera się nasza wiedza na temat tego, co się dzieje w kraju. Aby takie dane jednak zebrać, GUS wysyła do różnych podmiotów zawiadomienia o tym, że należy złożyć odpowiednie sprawozdanie. Jednym z nich jest sprawozdanie SP-3 o które poproszonych zostało wielu przedsiębiorców.

Sprawozdanie SP-3 to sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Jest ono dość obszerne, w wersji papierowej zajmuje szesnaście stron, więc każdy, kto chce je wypełnić, musi przygotować się na szukanie wielu danych.

Od wyroku GUS teoretycznie nie ma ucieczki. Sprawozdanie SP-3 wypełnić powinien każdy wylosowany

A wypełnić, w teorii, powinien każdy, kto dostanie powiadomienie. GUS losuje listę przedsiębiorców, których zbada i w momencie kiedy wytypuje danego przedsiębiorcę, ten nie może odmówić podaniu danych. Mówi o tym art. 30, ust. 1, punkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej. Każdy podmiot gospodarczy jest zobowiązany, w sposób nieodpłatny, udzielić danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej. W 2018 roku do badania zostało wyznaczonych 120 tysięcy mikroprzedsiębiorstw, co według GUS stanowiło około 5% wszystkich małych firm.

I chociaż mało się słyszy, by kary za niezłożenie sprawozdania do GUS były faktycznie nakładane, to trzeba się liczyć z tym, że Główny Urząd Statystyczny ma taką możliwość. Karę w postaci grzywny może dostać firma, która nie złożyła wymaganego sprawozdania oraz taka, która nie złożyła go w wyznaczonym czasie. Za spóźnienie lub próbę uchylenia się od obowiązku może przedsiębiorcę spotkać kara od 200 do 5000 złotych.

Przedsiębiorca może być ukarany także w sytuacji, gdy postanowi wpisać jakiekolwiek dane, byle tylko wysłać coś w terminie. Tutaj też czekać go może kara grzywny, ale nie tylko. Za składanie nieprawdziwych danych można skazać kogoś nawet na pozbawienie wolności do 2 lat. Oczywistym jest jednak, że stosuje się to tylko w przypadku ciężkich przewinień, a w przypadku wpisania złych danych do sprawozdania SP-3 przedsiębiorcę czekałaby tylko grzywna.

Sprawozdanie SP-3 można złożyć elektronicznie przez portal statystyczny

Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się wypełnić prawidłowo sprawozdanie SP-3 to może to zrobić elektronicznie, poprzez portal raport.stat.gov.pl. Dane do zalogowania firma powinna otrzymać listownie, razem z zawiadomieniem o badaniu. Inną metodą jest złożenie tego sprawozdania w formie papierowej i odesłanie do siedziby GUS.

Jako że SP-3 to dość rozbudowane sprawozdanie, do jego wypełnienia potrzebnych będzie sporo różnych danych. GUS chce bowiem wiedzieć praktycznie o wszystkim co działo się w naszej firmie w poprzednim roku. Potrzebne będą więc informacje o tym:

  • ile osób zatrudnialiśmy i ile im płaciliśmy,
  • jak zmieniły się nasze środki trwałe oraz skąd pochodziły źródła na ich finansowanie,
  • jakie były wartości zapasów na początku i końcu roku,
  • kwoty przychodów, kosztów i zapłaconego podatku dochodowego,
  • ile VAT zapłaciliśmy do budżetu, a ile dostaliśmy zwrotu z tego podatku,

Dodatkowo niektóre branże muszą wypełnić dodatkowe specjalistyczne informacje, a podmioty, które powstały w wymienionych w badaniu latach mają do wypełnienia jeszcze kwestionariusz dotyczący tego, jak prowadzi im się firmę i jak sobie radzą na rynku.

Jak widać, danych do wypełniania jest mnóstwo. Otrzymanie monitu przypominającego o sprawozdaniu SP-3 sprawia, że przed przedsiębiorcą albo dużo pracy, albo dodatkowe koszty, jeżeli będzie chciał przerzucić to na firmę zewnętrzną, np. na biuro rachunkowe. Problematyczny jest fakt, że GUS zazwyczaj nie kara za niewypełnienie tego, ale nigdy nie wiadomo, czy od tego roku akurat nie zacznie. Nie można więc jednoznacznie określić, czy udawanie, że nic o SP-3 nie wiemy się opłaci, czy jednak otrzymamy grzywnę za niewypełnienie obowiązku, jaki na nas ciąży.