Sprzęt bez polskiej instrukcji? Masz prawo jej żądać!

Gorące tematy Zakupy Dołącz do dyskusji (226)
Sprzęt bez polskiej instrukcji? Masz prawo jej żądać!

W zalewie zagranicznych sprzętów zdarza się, że wśród bogatej dokumentacji nie otrzymamy polskiej wersji instrukcji użytkowania. W takiej sytuacji warto sprzęt reklamować, gdyż jest to działanie przeciw ustawie.

Oczywiście, cała sytuacja ma zastosowanie prawne tylko w przypadku, kiedy transakcja sprzedaży ma miejsce na terenie Polski. Producent powinien zadbać o to, aby takie informacje jak właściwości towaru, warunki gwarancji i instrukcja użytkowania była dostarczona w języku polskim. Jeśli tego obowiązku nie dopełni, działa przeciwko art. 15 Ustawy o języku polskim:

Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom art. 7a, w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi, informacje o właściwościach towarów lub usług, warunki gwarancji, faktury, rachunki lub pokwitowania, podlega karze grzywny.

Co w takiej sytuacji może zrobić konsument? Przede wszystkim, powinien zwrócić się do sprzedawcy o wydanie polskiej dokumentacji. W przypadku, w którym taka zwyczajnie nie istnieje, najprostszym dla producenta i dystrybutora sprzętu rozwiązaniem jest opłacenie tłumacza, który przygotuje przekład odpowiednich informacji. Jeżeli odmówi wypełnienia naszego żądania, możemy powiadomić Inspekcję Handlową lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mogą oni nałożyć karę grzywny od 2 tys. zł wzwyż.

Jeżeli zależy nam, aby wybrakowany sprzęt oddać, sprzedawca może ale nie musi zgodzić się z naszą propozycją. Umowa sprzedaży jest unieważniana (i towar może być zwrócony) dopiero wtedy, kiedy nie zostaną podjęte wysiłki do spełnienia ustawowych warunków. To znaczy, że jeśli po wystosowaniu żądania, wciąż nie otrzymamy polskiej wersji instrukcji, kupiony produkt nie spełnia wymogów niezbędnych do sprzedaży na terenie naszego kraju.

Jeśli spotkaliście się z nieuczciwymi praktykami sklepowymi lub partnerzy handlowi nie chcą dopełnić swoich obowiązków, nie wahajcie się dochodzić praw konsumenta. W wybraniu odpowiednich dla danego przypadku działań pomogą nasi prawnicy, którzy udzielą porady po opisaniu spraw na adres kontakt@bezprawnik.pl .

Zdjęcia pochodzą z freeimages.com