MON zasili studencką kieszeń. Pieniądze w zamian za deklarację wstąpienia do wojska dla tegorocznych maturzystów

Państwo Dołącz do dyskusji
MON zasili studencką kieszeń. Pieniądze w zamian za deklarację wstąpienia do wojska dla tegorocznych maturzystów

MON będzie płacić ponad dwa tysiące złotych miesięcznie przez cały okres studiów studentom, którzy zdecydują się na odbycie przeszkolenia wojskowego. Jest jednak jeden haczyk, po studiach takie osoby będą musiały związać swoją przyszłość z polską armią, przynajmniej przez pięć lat.

Stypendium dla studentów z MON

Studenci, którzy w tym roku rozpoczynają naukę na cywilnych uczelniach wyższych, mogą ubiegać się o stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczęśliwcy otrzymają co miesiąc 2280 zł przez cały okres nauki. Ministerstwo stawia jednak kilka warunków otrzymania pieniędzy.

Osoby, którym zostaną przyznane stypendia, będą musiały ukończyć szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, a także zobowiązać się do udziału w nieodpłatnych ćwiczeniach wojskowych oraz w Szkole Legii Akademickiej. Po ukończeniu nauki zostaną skierowani na kurs oficerski. Warunkiem otrzymania pieniędzy będzie również podpisanie zobowiązania do pozostania w służbie wojskowej przez minimum pięć lat.

Program stypendialny Ministerstwa jest skierowany do studentów konkretnych kierunków. Wśród nich znalazły się dziedziny najbardziej pożądane przez wojsko: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika, teleinformatyka, cybernetyka, cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna, matematyka. Każdy z kierunków ma określony limit miejsc, największa liczba została przeznaczona dla studentów elektrotechniki (10 miejsc), optoelektroniki i cyberbezpieczeństwa (5 miejsc). Chętni mają niewiele czasu do namysłu. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2022 roku. Liczba stypendiów również jest ograniczona. Ministerstwo przewiduje jedynie 50 osób, które wezmą udział w tegorocznym programie.

Stypendium na studiach z MON nie dla wiecznych studentów

Uruchomiony przez Ministerstwo pilotażowy program ma zachęcić młodych i wykształconych do wstępowania do polskiej armii. Pieniądze, jak na studencką kieszeń są dość atrakcyjne. Zgodnie z zasadami programu nie będzie jednak możliwość zaniedbywania nauki. Stypendium będzie wypłacane tylko przez okres planowanego czasu trwania studiów, a zawieszenie wypłaty nastąpi np. na skutek urlopu studenckiego.

Wnioski należy składać do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Ministerstwa i został określony w rozporządzeniu.