Czy firmy oferujące klientom torby foliowe muszą rejestrować się do BDO i prowadzić ewidencję?

Firma Środowisko dołącz do dyskusji (10) 22.12.2019
Czy firmy oferujące klientom torby foliowe muszą rejestrować się do BDO i prowadzić ewidencję?

Edyta Wara-Wąsowska

Kilka dni temu Ministerstwo Klimatu uspokajało przedsiębiorców, że małe i średnie firmy zostaną zwolnione z obowiązku ewidencji w BDO. Pod znakiem zapytała stała jednak konieczność rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości, jeśli przedsiębiorca oferuje w swym sklepie torebki z tworzyw sztucznych. Ministerstwo Klimatu objaśnia, jakie obowiązki ciążą w takiej sytuacji na przedsiębiorcy. 

Torebki foliowe a BDO. Czy przedsiębiorcy oferujący torby muszą dokonać wpisu do rejestru?

Rejestr BDO i prowadzenie ewidencji odpadów BDO to dwa zagadnienia, które w ostatnim czasie interesowały przedsiębiorców chyba najbardziej. Po tym jak Ministerstwo Klimatu opublikowało specjalne wyjaśnienia, a dodatkowo przychyliło się do apelu rzecznika MŚP o zwolnienie z wpisu do rejestru BDO małych i średnich firm, sytuacja nieco się uspokoiła. Niektórzy przedsiębiorcy wciąż zastanawiają się jednak, co powinni zrobić w momencie, gdy sprzedają torebki foliowe. Czy w takim wypadku konieczne jest wpisanie do rejestru BDO? Co z prowadzeniem ewidencji?

Ministerstwo Klimatu ustosunkowało się także do tych wątpliwości.

Rejestracja tak, ewidencja w BDO – nie

Podmioty prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których to jednostkach oferowane są torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych (najczęściej tzw. torebki foliówki) objęte opłatą recyklingową, muszą dokonać wpisu do BDO.

Przedsiębiorcy prowadzący takie firmy muszą jednak zdawać sobie sprawę, że samo oferowanie toreb z tworzyw sztucznych nie nakłada na nich obowiązku prowadzenia ewidencji. Muszą natomiast składać roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. To jednak efekt opłaty recyklingowej i obowiązku jej pobierania od nabywającego torbę. Nie ma nic wspólnego z ewidencją odpadów.

Co jednak z przedsiębiorcami, którzy prowadzą firmę w sektorze handlu detalicznego lub hurtowego, a klientom oferują jedynie spakowanie towaru w tzw. „zrywki”, czyli bardzo lekkie torby z tworzyw sztucznych? Tacy przedsiębiorcy nie muszą nawet rejestrować się do BDO, ponieważ „zrywki” nie są objęte opłatą recyklingową. Warunek jest oczywiście jeden. Są to jednocześnie firmy, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do BDO i prowadzenia ewidencji na podstawie rozporządzenia.

Należy zatem rozróżnić konieczność wpisu do rejestru BDO, obowiązek prowadzenia ewidencji oraz składania sprawozdań. Sam obowiązek pobrania opłaty recyklingowej wynika natomiast z art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wpis do BDO do końca 2019 r.

W kwestii terminu wpisania do rejestru BDO przedsiębiorcy oferujący torebki z tworzyw sztucznych powinni zwrócić uwagę na art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Precyzuje on kwestię terminu wpisu do BDO:

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub
hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

10 odpowiedzi na “Czy firmy oferujące klientom torby foliowe muszą rejestrować się do BDO i prowadzić ewidencję?”

  1. A czy opłatę recyklingowa płacimy też od : (opis że strony sprzedawcy) : Reklamówki ekologiczne wyprodukowane ze skrobi roślinnej są świetną alternatywą plastikowych torebek, dlatego że się w 100% rozłożą. (…)
    Torebki są wyprodukowane w 30% z naturalnej skrobi kukurydzianej i z PBAT folii – znanej na całym świecie alternatywy dla LDPE. Nie zawiera metali ciężkich ani innych szkodliwych substancji, które by szkodziły ziemi. (…)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *