Umorzenie składek ZUS dla każdego przedsiębiorcy, którego zaległości powstały na skutek pandemii. Jest nowy projekt zmian

Finanse Firma dołącz do dyskusji (69) 18.03.2021
Umorzenie składek ZUS dla każdego przedsiębiorcy, którego zaległości powstały na skutek pandemii. Jest nowy projekt zmian

Edyta Wara-Wąsowska

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na warunkach zawartych w tarczach antykryzysowych. Część z nich jednak mimo to wnioskuje do ZUS o umorzenie należności na zasadach ogólnych. Zakład jednak rzadko przychyla się do tych wniosków. Z tego względu rzecznik MŚP proponuje zmiany w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, które wspomogłyby przedsiębiorców poszkodowanych z powodu pandemii koronawirusa. 

Umorzenie składek ZUS dla wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji przez pandemię

Obecnie umorzenie składek ZUS na zasadach ogólnych (czyli wyłączając tarcze antykryzysowe), może nastąpić w dwóch przypadkach – albo gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności, albo gdy jest to podyktowane ważnym interesem zobowiązanego – czyli np. gdy przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Zakład uznaje przy tym, że o trudnej sytuacji można mówić w momencie, gdy po opłaceniu należności przedsiębiorca nie mógłby zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych (swoich i swojej rodziny). Za trudną sytuację uznaje się również przewlekłą chorobę przedsiębiorcy (lub członka rodziny, którym się opiekuje) albo poniesienie strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia.

W praktyce ZUS rzadko umarza składki. Z tego względu rzecznik MŚP chce zmian w ustawie o ubezpieczeniach społecznych – tak, by umorzenie składek ZUS było możliwe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy ponoszą istotne straty z powodu pandemii (i wprowadzanych obostrzeń) czy mają problemy z płynnością finansową. Rzecznik proponuje, by należności mogły być umarzane „w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi oraz ważnym interesem zobowiązanego, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, a nie tak jak obecnie praktycznie tylko ważnym interesem zobowiązanego”.

Oprócz tego rzecznik postuluje dodatkowe zmiany. Chce skrócenia okresu „z co najmniej trzech lat” do „co najmniej jednego roku” okresu, w którym przedsiębiorca rozpoczął działalność w danym sektorze danej branży, ustalanej na dzień przed datą złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Wystarczy, że niezapłacone należności powstały na skutek pandemii

Tym samym rzecznikowi MŚP zależy na tym, by o umorzenie należności w ZUS mógł starać się każdy przedsiębiorca, jeśli niezapłacone należności względem ZUS powstały na skutek pandemii trwającej od marca 2020. Zdaniem rzecznika miałoby to wpisywać się w ważny interes zobowiązanego.

Czy zaproponowane przez rzecznika MŚP zmiany mogą faktycznie wejść w życie? To niestety raczej mało prawdopodobne, jednak warto pamiętać, że stała presja wywoływana na rządzących może w końcu przynieść skutek – chociażby w częściowym złagodzeniu kryteriów. I to zwłaszcza w sytuacji, w której przedsiębiorców czeka kolejny lockdown – który może potrwać nawet do maja.