Do końca stycznia część przedsiębiorców musi wywiązać się z dodatkowych obowiązków. Jest też ważna decyzja do podjęcia

Firma Dołącz do dyskusji
Do końca stycznia część przedsiębiorców musi wywiązać się z dodatkowych obowiązków. Jest też ważna decyzja do podjęcia

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że już wkrótce muszą wypełnić konkretne obowiązki wynikające z przepisów, a także podjąć kilka ważnych decyzji. Przypominamy o istotnych terminach.

Do 31 stycznia – ZUS IWA

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że część przedsiębiorców jest zobowiązana do złożenia ZUS IWA, czyli informacji służącej do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Co do zasady takie sprawozdanie składają do ZUS przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • przez wszystkie miesiące poprzedniego roku opłacali składki na ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę (i opłaceniu składki za co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku),
  • zgłaszali w poprzednim roku do ubezpieczenia wypadkowego średnio co najmniej 10 osób w miesięcy (w tym siebie),
  • figurowali w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

Aktywacja profilu na PUE ZUS również do 31 stycznia

Do końca miesiąca mają też czas przedsiębiorcy, którzy muszą aktywować profil na PUE ZUS. Przypominaliśmy już w tamtym roku, że do końca 2022 r. płatnicy składek, którzy nie posiadali aktywnego konta na platformie, byli zobowiązani do jego założenia. Jednocześnie jeśli jednak przedsiębiorca nie dopełnił tego obowiązku, ciężar jego realizacji brał na siebie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS jednak przypomina, że jeśli to właśnie Zakład był zmuszony do założenia profilu płatnika na PUE, to przedsiębiorca musi go aktywować – i ma na to czas właśnie do 31 stycznia. Aby móc zalogować się na konto utworzone przez ZUS, płatnik musi uzyskać dane do logowania – podczas wizyty w placówce lub e-wizyty, po potwierdzeniu tożsamości. Jeśli przedsiębiorca nie podejmie żadnych działań, konto pozostanie nieaktywne.

Decyzja o formie opodatkowania

Przedsiębiorcy – jak zwykle na początku roku – mają też do podjęcia ważną decyzję w postaci wyboru formy opodatkowania. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zmienić formę opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy uzyskali dochód. To z kolei oznacza, że większość przedsiębiorców musi zdecydować, czy pozostaje przy aktualnej formie opodatkowania, czy też wybiera inną, do 20 lutego. Warto zresztą przy tym wspomnieć, że możliwa jest też zmiana formy opodatkowania za 2022 rok. Na podjęcie tej drugiej decyzji przedsiębiorcy mają znacznie więcej czasu – bo de facto do 2 maja, kiedy mija termin na złożenie zeznania podatkowego za zeszły rok. W praktyce jednak warto zastanowić się nad tym znacznie wcześniej, do czego zresztą namawiają księgowi.