Abonament RTV czasami trzeba płacić nawet wtedy, gdy telewizor jest już na śmietniku

Codzienne Prawo Dołącz do dyskusji
Abonament RTV czasami trzeba płacić nawet wtedy, gdy telewizor jest już na śmietniku

Z roku na rok coraz mniej osób poczuwa się do obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za używanie telewizora czy radia. Nieliczni decydują się z kolei na usunięcie odbiorników ze swoich domów. W takim przypadku konieczne jest wyrejestrowanie odbiornika RTV. W przeciwnym razie abonament trzeba nadal płacić.

Wciąż prawie wszyscy mamy w domu telewizor, choć abonament mało kto płaci

Rozwój technologii z roku na rok coraz bardziej przyspiesza. Dziś telewizja w tradycyjnym wydaniu, czyli taka jaką znamy jeszcze sprzed kilku lat, z miesiąca na miesiąc traci widzów. Wiele treści przenosi się do internetu, a dostęp do nich zapewnia nam cała masa urządzeń elektronicznych. Tym samym mogłoby się wydawać, że rola telewizorów będzie maleć. Na razie tego jednak nie widać.

Z badania przeprowadzonego na początku 2022 roku przez PanelWizard Direct wynika, że aż 97 na 100 Polaków ma w swoim domu telewizor. Co więcej, aż u 77% znajduje się on w centralnym miejscu. O tym z kolei świadczą dane pochodzące z raportu opracowanego na zlecenie TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sound.

Pomimo wciąż powszechnego posiadania odbiornika telewizyjnego, abonament RTV z tego tytułu płaci zaledwie 34,4% zobowiązanych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała w sprawozdaniu za 2021 rok, że wówczas zarejestrowanych było 6 544 732 abonentów. Nawet uwzględniając dość duże grono osób zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat wyraźnie widać, że wielu z nas z premedytacją nie płaci abonamentu. Inni po latach rezygnują z oglądania telewizji, a nawet pozbywają się odbiorników, jednocześnie zaprzestając płacenia na rzecz Poczty Polskiej. To może jednak mieć swoje konsekwencje.

Obowiązek płacenia abonamentu może trwać nawet, gdy telewizor jest już na śmietniku

Ogólna zasada wynikająca z przepisów ustawy o opłatach abonamentowych stanowi, że obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. W przepisach nie znajdziemy jednak żadnych regulacji odnośnie tego kiedy opłata nie jest już należna. Tym samym uchylenie obowiązku płacenia abonamentu powstaje dopiero z momentem wyrejestrowania odbiornika.

Pomimo wyrzucenia telewizora z mieszkania, czy nawet jego sprzedaży, bez wyrejestrowania odbiornika abonament wciąż będzie należny. Orzecznictwo sądów jest w tym kontekście dość jasne.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej trwa do czasu wyrejestrowania, choćby użytkownik odbiornika faktycznie go nie użytkował lub nawet go nie posiadał.

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 maja 2021 roku, sygn. akt I SA/Gl 1742/20

Jeśli zatem kiedykolwiek zgłoszenie korzystania z odbiornika wpłynęło do Poczty Polskiej, abonament RTV trzeba płacić aż do momentu wyrejestrowania. W przeciwnym razie istnieje ryzyko narażenia się na postępowanie egzekucyjne, a nawet ściągnięcie opłat przez Urząd Skarbowy.

Wyrejestrowanie odbiornika RTV – jak to zrobić?

Wyrejestrowanie odbiornika RTV jest tak naprawdę bardzo proste. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest ten tradycyjny, który polega na osobistej wizycie w placówce pocztowej. Tam pracownik po zweryfikowaniu tożsamości przedstawi do wypełnienia stosowny formularz.

Drugą możliwością jest dokonanie zgłoszenia przez Internet za pośrednictwem strony Poczty Polskiej. Niestety w tym przypadku także niezbędne będzie odwiedzenie placówki. W ciągu kilku dni operator prześle do nas bowiem list z hasłem potwierdzającym wyrejestrowanie odbiornika. Ponadto w kopercie znajdzie się formularz, który trzeba będzie odesłać w ciągu dwóch tygodni.