Sejm uchwalił wyższe ceny za płatny parking w miastach

Moto Dołącz do dyskusji (126)
Sejm uchwalił wyższe ceny za płatny parking w miastach

Jakiś czas temu Sejm uchwalił ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, co przy okazji powoduje zmianę w przepisach dotyczących maksymalnych cen w strefach płatnego parkowania. Wyższe będą zarówno ceny, jak i kary za nieuiszczenie wymaganej opłaty. 

Co zawierają przegłosowane zmiany?

Wyższe ceny za płatny parking

Tutaj pojawia się rewolucja i dosyć poważna zmiana. Obecnie odpowiednie organy samorządu terytorialnego mogą wydzielać i tworzyć strefy płatnego parkowania, bez podziału na ich rodzaje. Przegłosowana ustawa wprowadza również, obok wspomnianej, śródmiejskie strefy parkowania. Strefa taka będzie mogła być ustanawiana w centrach miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy.

Oczywiście śródmiejskie strefy parkowania będą bardziej uciążliwe dla kieszeni kierowców. Przegłosowane zmiany zupełnie reorganizują sposób liczenia opłat za parking. Ustawodawca przewiduje górną granicę ceny za parking, która będzie zależna od płacy minimalnej.

Ceny

Za godzinny postój w zwykłej, znanej nam strefie płatnego parkowania, nie będziemy mogli zapłacić więcej niż 0,15% płacy minimalnej, co obecnie stanowi 3,15 zł. Godzina postoju w strefie śródmiejskiej będzie mogła wynosić aż 0,45% płacy minimalnej, co przejawia się kwotą 9,45 zł. Stawka za każdą kolejną godzinę będzie mogła wynosić maksymalnie 20% kwoty, którą trzeba uiścić za godzinę poprzedzającą.

Czy to dużo, czy mało – ciężko określić. Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, który z pewnością nastąpi, spowoduje podwyższenie podanych przeze mnie powyżej kwot.

Ratio legis

Ustawodawca w odrębnym przepisie nakazuje, aby środki pozyskane z opisywanych stref były lokowane na odrębnym koncie. Co najmniej 65% z nich należy spożytkować na rozwój transportu publicznego i innych alternatywnych środków transportu. Wprowadzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania jest działaniem pozytywnym i pożądanym, mającym na względzie zwiększenie przepustowości centrów dużych miast w godzinach szczytu.

Stan komunikacji miejskiej w wielu miastach, w porównaniu do bardziej rozwiniętych państw, pozostawia wiele do życzenia, a z tego powodu bardzo często podróżowanie samochodem jest nieuniknione. Zwiększenie cen maksymalnych w strefach parkowania (w centrach miast) jest działaniem pozytywnym, szczególnie w zestawieniu z podnoszonymi niedawno postulatami o całkowitym wyłączeniu ruchu samochodowego w centrach niektórych miast.