Chcesz zapisać dziecko do żłobka? Lepiej rzuć pracę, bo bezrobotni mają pierwszeństwo

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (525)
Chcesz zapisać dziecko do żłobka? Lepiej rzuć pracę, bo bezrobotni mają pierwszeństwo

Serwis mamadu.pl wziął na tapet bardzo ciekawe zagadnienie. Zbadano, jakie kryteria obowiązują podczas procesu rekrutacji do żłobka, czy przedszkola. Jak się okazuje, żłobek dla bezrobotnych rodziców jest prawie zawsze na wyciągnięcie ręki. Projekty unijne, ale nie tylko, wymagają, by żłobki trzymały miejsca dla konkretnej grupy ludzi.

Żłobek dla bezrobotnych

Żłobki mogą w pewnym zakresie dowolnie kształtować kryteria przyjęć, jednak opierać się muszą na kilku ogólnych zasadach, jeżeli bazują na dotacjach m.in. unijnych. Przykładowo, wiele takich obiektów skorzystało z programu „Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica”, ale podobnych przedsięwzięć jest więcej. Co do zasady pierwszeństwo mają więc dzieci, których rodzice poszukują pracy, albo — mówiąc wprost — są bezrobotni.

Obecna sytuacja może wywołać kontrowersje. Podobno w niektórych żłobkach wprost mówiono rodzicom, że najlepiej to byłoby się zwolnić, bo inaczej miejsca dla dziecka po prostu nie będzie. Wspomniany wcześniej program co prawda dobiega końca, ale w to miejsce już pojawiają się podobne, co można zauważyć na stronach internetowych wielu żłobków.

Oczywiście, że wspieranie aktywizacji zawodowej rodziców jest działaniem koniecznym. Niestety, w wypadku dużego deficytu miejsc w żłobkach, jaki obserwujemy od jakiegoś czasu, jest to w praktyce dosyć nieuczciwe. A co na ten temat mówi prawo w kontekście przedszkoli? Czy w ramach nich również prowadzi się programy, mające na celu aktywizację zawodową mam?

Kryteria przyjęć do przedszkola

W wypadku „normalnej” rekrutacji tj. takiej, w której przedszkole jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu, nie występują szczególne kryteria. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, w odniesieniu do przedszkoli, kryteriami uprzywilejowującymi są:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jak widać status materialny ani to, czy rodzice pracują, czy nie, nie mają wpływu na możliwość przyjęcia do przedszkola. Oczywiście, z powyższego katalogu korzysta się dopiero wtedy, kiedy więcej jest chętnych, niż miejsc.