Zmiany w ZUS już od 16 maja. Przedsiębiorcy będą mieć nowy obowiązek

Firma dołącz do dyskusji (87) 10.05.2021
Zmiany w ZUS już od 16 maja. Przedsiębiorcy będą mieć nowy obowiązek

Edyta Wara-Wąsowska

Nachodzą zmiany w ZUS od 16 maja. Chodzi o formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA. Dla przedsiębiorców wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami. 

Zmiany w ZUS od 16 maja: dodatkowy obowiązek dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadchodzą zmiany w ZUS od 16 maja. Stare druki ZUS ZUA i ZUS ZZA przestaną obowiązywać. W ich miejsce pojawią się nowe, uaktualnione formularze. Dla przedsiębiorców oznacza to jednak dodatkowy obowiązek, z którego mogą nie być zadowoleni. Przy zgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych lub zmianie danych osoby ubezpieczonej (albo zgłaszaniu do ubezpieczenia zdrowotnego/zmianie danych na formularzu ZUS ZZA) przedsiębiorcy będą musieli wkrótce podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Zrobią to poprzez podanie sześciocyfrowego kodu. Najpierw będą musieli jednak przejrzeć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Dla przedsiębiorców to niestety dodatkowy obowiązek. Nie chodzi wyłącznie o wyszukanie odpowiedniego kodu – mogą pojawić się także wątpliwości interpretacyjne. W klasyfikacji ujętej w rozporządzeniu znajduje się wprawdzie wiele kodów odpowiadających nowym zawodom. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorcy coraz kreatywniej podchodzą do tworzenia nowych stanowisk pracy. Nierzadko zatrudniona osoba musi łączyć umiejętności właściwe dla kilku zawodów, a nazwa stanowiska może nie odpowiadać żadnemu kodowi z rozporządzenia. Wydaje się, że w takiej sytuacji przedsiębiorca może jedynie wybrać kod najbardziej zbliżony do obowiązków pełnionych przez zgłaszanego do ubezpieczenia pracownika.

ZUS chce pozyskać nowe dane

Przedsiębiorców nie powinno zaskoczyć uzasadnienie przyjętych zmian. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma dzięki nowym formularzom pozyskać dodatkowe dane, które wykorzysta do celów statystycznych. Wprowadzenie kodów zawodów do formularzu ZUS ZUA i ZUS ZZA umożliwi m.in. ZUS-owi zweryfikowanie, które grupy zawodowe szczególnie często przebywają na zwolnieniu lekarskim. Być może – w zależności od wyników – ZUS podejmie wobec przedstawicieli niektórych zawodów dodatkowe kontrole, jeśli okaże się, że na określonych stanowiskach absencja choroba występuje częściej.

Co ciekawe, zmiany dokonano za pomocą… jednej z tarcz antykryzysowych. W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dodano przepis, który zmienia art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to zatem kolejna „wrzutka”, którą rządzący zastosowali przy uchwalaniu przepisów mających na celu głównie zapewnienie pomocy finansowej przedsiębiorcom.