Od jutra ZUS rozpoczyna wypłatę 13 emerytur. Kwietniowe świadczenia wyższe o 1200 zł

Podatki dołącz do dyskusji (96) 31.03.2020
Od jutra ZUS rozpoczyna wypłatę 13 emerytur. Kwietniowe świadczenia wyższe o 1200 zł

Tomasz Laba

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządzących, ZUS rozpoczyna wypłatę 13 emerytur. 9 milionów emerytów otrzyma dodatkowe świadczenia. Wraz z kwietniowym świadczeniem dostaną od państwa prezent w wysokości 1200 zł brutto. To daje kwotę 981 zł „na rękę„. Czy w dobie nadchodzącego kryzysu stać nas na takie prezenty?

Wraz z wypłatą kwietniowych świadczeń emerytalnych i rentowych z ZUS, wszystkich świadczeniobiorców czeka miła niespodzianka. Tym prezentem jest trzynasta emerytura, która zgodnie z zapowiedziami rządu trafi na konta wszystkich uprawnionych. Trzynasta emerytura w 2020 roku wynosi 1200 zł brutto, co daje kwotę ok. 980 zł „na rękę„.

Chciałabym zapewnić wszystkich świadczeniobiorców, że emerytury i renty są wypłacane na czas. Tak samo jest w przypadku dodatkowego świadczenie, czyli tzw. Trzynastej emerytury, która wynosi 1200 złotych brutto, czyli 981 zł „na rękę”. Pierwsze trzynastki pojawią się na kontach emerytów już 1 kwietnia” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS rozpoczyna wypłatę 13 emerytur

Świadczenie przyznaje się każdemu uprawnionemu niemal automatycznie. W celu jego otrzymania nie trzeba składać żadnych wniosków ani żadnych innych formalności. O te zadbają urzędnicy ZUS. Wypłata trzynastej emerytury następuje wraz z wypłatą kwietniowej emerytury lub renty. Trzynasta emerytura wynosi 1200 zł brutto. Po potrąceniu podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej do wypłaty pozostaje kwota 981 zł. W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka osób wysokość trzynastej emerytury ulega proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy świadczeniobiorców. W tym przypadku obowiązuje zasada jedna renta – jedna trzynastka.

ZUS rozpoczyna wypłatę 13 emerytur, a prawo do niej przysługuje uprawnionym m.in. do emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (świadczenia dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają trzynastkę, o ile w dniu 31 marca mieli prawo do jednego z tych świadczeń. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie przysługiwać.

ZUS rozpoczyna wypłatę 13 emerytur

Trzynasta emerytura jest wolna od zajęcia. To dobra wiadomość dla wszystkich świadczeniobiorców, którzy mają problemy finansowe. Komornik nie może dokonać zajęcia tego świadczenia. Rozciąga się to również na sytuację, w której trzynasta emerytura wypłaca się na konto. W takim wypadku to bank powinien dopilnować, żeby tych środków nie przekazać komornikowi przy ewentualnym zajęciu rachunku bankowego.

Zasadne jest pytanie, czy w dobie nadchodzącego kryzysu ekonomicznego, wypłata dodatkowych świadczeń emerytom ma uzasadnienie. Sam premier Morawiecki przyznał, że pojawiają się już szacunki dotyczące recesji niemieckiej gospodarki (z którą jesteśmy mocno związani) na poziomie niespotykanym od Drugiej Wojny Światowej. Czy tych pieniędzy nie powinniśmy wydać na wsparcie pracodawców i pracowników, którzy najbardziej ucierpią podczas epidemii?