Z PPK możesz zrezygnować w każdej chwili. Ale w przyszłym roku i tak zapiszą cię do programu

Finanse Praca Dołącz do dyskusji
Z PPK możesz zrezygnować w każdej chwili. Ale w przyszłym roku i tak zapiszą cię do programu

Pracownicy, którzy są zapisani do PPK, mogą zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdej chwili. Muszą mieć jednak świadomość, że w 2023 r. zostaną do programu zapisani… ponownie.

Rezygnacja z PPK jest prosta. Przynajmniej w teorii

U pracodawcy, który wdroży Pracownicze Plany Kapitałowe, programem automatycznie zostają objęci wszyscy pracownicy między 18 a 55. rokiem życia. Z uczestnictwa w PPK można jednak stosunkowo łatwo zrezygnować – wystarczy złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek. Nie ma przy tym znaczenia, czy dokument zostanie złożony jeszcze przed wdrożeniem programu w firmie, czy też już po. Pracodawca ma z kolei 7 dni, by przekazać instytucji finansowej informację o odstąpieniu od PPK. Co istotne, w miesiącu, w którym pracownik złoży dyspozycję, nie powinny już zostać pobrane składki z jego wynagrodzenia na poczet oszczędności w PPK.

Co powinno znaleźć się w deklaracji o odstąpieniu od dokonywania wpłat w PPK? Przede wszystkim dane uczestnika programu (czyli pracownika), dane pracodawcy, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z PPK i świadomości konsekwencji z tym związanych, a także data i popis pracownika i data złożenia dokumentu pracodawcy. Tym samym wypełnienie deklaracji nie powinno nastręczać pracownikom problemu. Pracownik musi jedynie pamiętać, by w części dotyczącej składania oświadczeń znalazł się jego własnoręczny podpis – inaczej rezygnacja z PPK nie będzie uznana za ważną. Dodatkowo pracownicy muszą mieć świadomość, że deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie należy złożyć za każdym razem, gdy zmienią pracę.

Bardziej problematyczny może być jednak fakt, że deklaracja ma określoną datę ważności – czyli 4 lata. Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika, że wspomniany okres zbliża się ku końcowi najpóźniej do końca lutego danego roku.

W 2023 r. pracownicy zostaną automatycznie zapisani ponownie do PPK

Pracownicy, którzy zdecydowali o rezygnacji z PPK, mogą zostać w przyszłym roku niemile zaskoczeni. Nie wszyscy bowiem pamiętają, że zgodnie z przepisami, funkcjonuje mechanizm ponownych autozapisów do PPK. Autozapisy mają miejsce co 4 lata; najbliższy będzie mieć miejsce właśnie w 2023 r. Od 1 kwietnia pracodawcy będą zatem zobowiązani do odprowadzania składek do PPK za wszystkich pracowników w wieku kwalifikującym do objęcia programem – niezależnie od tego, czy dana osoba złożyła wcześniej rezygnację z PPK, czy też nie. Z tego względu pracownicy, którzy już wcześniej odstąpili od uczestnictwa w programie i nie zamierzają zmieniać zdania, muszą pamiętać, by w przyszłym roku ponownie złożyć deklarację do pracodawcy.