Ciąża a umowa na czas określony. Obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Praca Dołącz do dyskusji (12)
Ciąża a umowa na czas określony. Obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Umowa na czas określony nie jest rzadkością na początku drogi zawodowej. Bardzo często zbiega się z innymi ważnymi zmianami w życiu. Ciąża dla kobiety-pracownika to podwójnie stresujący moment, zwłaszcza jeżeli jej umowa jest terminowa. Kiedy pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę na czas określony?

Ciąża a umowa na czas określony

Od momentu poinformowania pracodawcy o ciąży, kobieta ma zapewnioną ochronę prawną. Oprócz szeregu uprawnień prawo chroni ją przed zwolnieniem oraz gwarantuje przedłużenie umowy zawartej na czas określony do dnia porodu. Prawa te, jak w większości przypadków, mają jednak pewne ograniczenia. Przepisy przewidują w tym zakresie wyjątki. O nich jednak za chwilę.

Skupiając się na samej kwestii umowy na czas określony, warto na początku powiedzieć, dość ogólnie, że taka umowa z mocy prawa przedłuża się do dnia porodu. Przepisy prawa pracy wskazują trzy przypadki, kiedy ma to miejsce: umowa jest zawarta na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy oraz okres próbny dłuższy niż 1. miesiąc. Umowy te przedłużą się do dnia porodu, jeżeli ich rozwiązanie nastąpiłoby po upływie 3. miesiąca ciąży. Zasada ta obejmuje również pracownice młodociane oraz wykonujące prace nakładcze.

Jeżeli więc umowa nie była zawarta na okres próbny na czas dłuższy niż miesiąc, pracodawca nie ma obowiązku przedłużyć takiej umowy. Podobnie w przypadku umów, które zakończą się przed upływem 3. miesiąca ciąży. Trzeba o ty pamiętać. Podobnie jak o fakcie, że przepisy te nie dotyczą umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Oprócz powyższych przypadków nie ma obowiązku przedłużania umowy o pracę na zastępstwo na okres usprawiedliwionej nieobecności oraz stażu z urzędu pracy. Ciąża w trakcie stażu z UP nie ma więc wpływu na jego długość i przebieg. Staż nie jest stosunkiem pracy i nie odbywa się na podstawie umowy o pracę. Nie chronią go więc przepisu kodeksu pracy.

Termin. Kiedy trzy miesiące, to trzy miesiące?

Jak wynika z przepisów, kluczowy dla rozstrzygnięcia kwestii przedłużenia umowy, jest termin 3 miesięcy. Oczywiście, prawo nie wskazuje na miesiące kalendarzowe. Termin, od którego pracownica zostaje objęta ochroną, wyznaczają miesiące księżycowe. Ochrona rozpocznie się po 12. tygodniu ciąży. Po ich upływie umowa przedłuża się z mocy prawa. Nie ma konieczności sporządzania żadnych dokumentów przedłużających umowę ani aneksów do niej. Ich ewentualne sporządzenie będzie już traktowane przez prawo jako zawarcie kolejnej umowy terminowej.

Podobnie jak w przypadku przedłużenia, tak też rozwiązanie umowy po upływie terminu nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów. Po urodzeniu dziecka pracownicę przestaje łączyć stosunek pracy. Ewentualną formalnością, jaką należy dopełnić, jest oczywiście wydanie świadectwa pracy.