Czy za długi sprzed ślubu odpowiada małżonek?

Rodzina dołącz do dyskusji (5) 02.05.2015
Czy za długi sprzed ślubu odpowiada małżonek?

Udostępnij

Michał Grązka

Po zawarciu małżeństwa następuje wspólność majątkowa. Czy dotyczy ona również długów i czy wcześniejsze należności będą ciążyły zarówno na mężu, jak i na żonie?

W momencie, w którym dwie osoby wejdą w związek małżeński, wszystkie uzyskane od tego momentu dochody oraz dobra materialne będą ich wspólnym majątkiem. Nie działa to jednak wstecz i każda rzecz lub gotówka wniesiona osobno, dalej pozostaje własnością osobistą. Są także sytuacje, w których już po ślubie uzyskuje się rzeczy wyłącznie dla siebie. Wszystkie takie przypadki definiuje art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymieniając między innymi przedmioty imiennie odziedziczone lub prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie.

Jeżeli chodzi o długi, które zostały poczynione przed zawarciem małżeństwa, także jest to sprawa osobista, a nie wspólna. W związku z tym, komornik nie ma prawa zająć pensji żony, gdy chce ściągnąć dawne należności z męża. Może za to zająć odpowiednią część zarobków, ale tylko tej osoby, która rzeczywiście nie wywiązała się ze spłat należności. Reguluje to art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Należy przy tym także pamiętać, że komornik nie ma prawa zająć wszystkiego. Nawet ściągając długi od jednej osoby w małżeństwie, istnieje kwota wolna od zajęcia, która musi pozostać „w kieszeni” dłużnika po wypłaceniu pensji lub na koncie bankowym.

Jeśli będąc w małżeństwie okaże się, że mamy zaszłości z wierzycielami, nie panikujmy. Nie zostaniemy pozbawieni wszystkich pieniędzy, a jeśli nastąpią próby takich działań, na swoją obronę mamy odpowiednie paragrafy. Gdyby komornik starał się dokonywać egzekucji w sposób nieodpowiedni w stosunku do ustawy, warto skierować sprawę na drogę prawną. W przypadku dowolnych problemów, w tym z długami, warto udać się po pomoc do spejcliasty. Polecamy kontakt z naszym działem prawnym, który doradzi najlepsze metody działania w każdej kłopotliwej sytuacji. Czekamy na wiadomości pod adresem kontakt@bezprawnik.pl