Czy za długi sprzed ślubu odpowiada małżonek?

Rodzina Dołącz do dyskusji (500)
Czy za długi sprzed ślubu odpowiada małżonek?

Po zawarciu małżeństwa następuje wspólność majątkowa. Czy dotyczy ona również długów i czy wcześniejsze należności będą ciążyły zarówno na mężu, jak i na żonie?

W momencie, w którym dwie osoby wejdą w związek małżeński, wszystkie uzyskane od tego momentu dochody oraz dobra materialne będą ich wspólnym majątkiem. Nie działa to jednak wstecz i każda rzecz lub gotówka wniesiona osobno, dalej pozostaje własnością osobistą. Są także sytuacje, w których już po ślubie uzyskuje się rzeczy wyłącznie dla siebie. Wszystkie takie przypadki definiuje art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wymieniając między innymi przedmioty imiennie odziedziczone lub prawa niezbywalne przysługujące tylko jednej osobie.

Jeżeli chodzi o długi, które zostały poczynione przed zawarciem małżeństwa, także jest to sprawa osobista, a nie wspólna. W związku z tym, komornik nie ma prawa zająć pensji żony, gdy chce ściągnąć dawne należności z męża. Może za to zająć odpowiednią część zarobków, ale tylko tej osoby, która rzeczywiście nie wywiązała się ze spłat należności. Reguluje to art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

§ 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

Należy przy tym także pamiętać, że komornik nie ma prawa zająć wszystkiego. Nawet ściągając długi od jednej osoby w małżeństwie, istnieje kwota wolna od zajęcia, która musi pozostać „w kieszeni” dłużnika po wypłaceniu pensji lub na koncie bankowym.

Jeśli będąc w małżeństwie okaże się, że mamy zaszłości z wierzycielami, nie panikujmy. Nie zostaniemy pozbawieni wszystkich pieniędzy, a jeśli nastąpią próby takich działań, na swoją obronę mamy odpowiednie paragrafy. Gdyby komornik starał się dokonywać egzekucji w sposób nieodpowiedni w stosunku do ustawy, warto skierować sprawę na drogę prawną. W przypadku dowolnych problemów, w tym z długami, warto udać się po pomoc do spejcliasty. Polecamy kontakt z naszym działem prawnym, który doradzi najlepsze metody działania w każdej kłopotliwej sytuacji. Czekamy na wiadomości pod adresem kontakt@bezprawnik.pl