Długi Ryszarda Krauzego można kupić przez Internet – właśnie zostały wystawione na licytację

Biznes Dołącz do dyskusji (8)
Długi Ryszarda Krauzego można kupić przez Internet – właśnie zostały wystawione na licytację

Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, długi Ryszarda Krauzego, polskiego milionera i właściciela legendarnego Prokomu, można kupić przez Internet. Wierzyciele biznesmena poszukują firm zainteresowanych odkupieniem zadłużenia.

Długi Ryszarda Krauzego wystawione na aukcji

Jak donosi Business Insider, właściciel Prokomu znów powraca na języki. Jeden z jego wierzycieli założył strony internetowe, przez które zamierza odsprzedać długi Ryszarda Krauzego. Chętni do nabycia zobowiązań Krauzego mają do odkupienia należności o wartości – niebagatela – 7,6 mln euro. Zainteresowani mają do dyspozycji strony: www.ryszardkrauzedebt.com oraz www.dlugryszardakrauze.pl.

Transakcje Krauzego

Jak się okazuje, wierzyciel Ryszarda Krauzego jest zainteresowany także informacjami na temat wszystkich transakcji z ostatnich pięciu lat. Pod lupą znajdą się bowiem kontrakty, które pokrzywdziły innych kontrahentów Krauzego.

Wyrok Trybunału Arbitrażowego

14 czerwca 2012 r. Trybunał Arbitrażowy w Mediolanie wydał wyrok, na mocy którego Ryszard Krauze miał zapłacić odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy kupna nieruchomości. Biznesmen miał ponad rok na złożenie apelacji. Ostatecznie Krauze apelacji nie złożył. W konsekwencji spowodowało to, że wyrok Trybunału Arbitrażowego stał się prawomocny i wiążący dla obu stron. Jak podkreśla wierzyciel, wykonalność wyroku w Polsce stwierdzono w 2016 r., poprzez nadanie klauzuli wykonalności:

„Od tego wyroku pan Krauze także nie wniósł skargi, a więc zasądzony wyrok, który z odsetkami włoskimi od roku 2012 wynosi 7 627 641,10 euro, jest prawomocny i wymagalny.”

Skarga kasacyjna odrzucona

Jak czytamy na stronie wierzyciela:

„Dłużnik pan Ryszard Krzysztof Krauze wniósł do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną na prawomocne postanowienie stwierdzające wykonalność, jednak we wrześniu 2017 r. Sąd Najwyższy (w tzw. przedsądzie) odmówił dłużnikowi przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ze względu na niewykazanie przez dłużnika istnienia tzw. przyczyny kasacyjnej.”

Na stronie www.dlugryszardakrauze.pl widnieją informacje:

„Wierzyciel poszukuje osoby (fizyczne lub spółki)
zainteresowane NABYCIEM WIERZYTELNOŚCI
wobec pana Ryszarda Krzysztofa Krauze.

Wierzyciel zainteresowany jest także INFORMACJAMI
O TRANSAKCJACH pana Ryszarda Krzysztofa Krauze,
które nastąpiły w ciągu ostatnich 5 lat
i zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Zastrzeżenie: Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży wierzytelności,
lecz zaproszenie do rokowań w celu zawarcia umowy sprzedaży.”

Legenda informatyzacji ZUS

Ryszard Krauze w przeszłości był wspólnikiem oraz członkiem zarządów lub rad nadzorczych spółek: ASSECO Poland S.A., BIOTON S.A., „C.Ulrich”, Gdyński Klub Koszykówki ARKA S.A., „Klub Tenisowy ARKA” sp. z o.o., „PETROLINVEST” S.A., POLNORD S.A. i Futurion 1 S.A. Świat biznesu poznał Krauzego przede wszystkim jako właściciela jednej z największych firm informatycznych Prokom Software S.A. Brała ona udział w informatyzacji  ZUS, MON, MEN, NIK, KGHM oraz Poczty Polskiej. Informatyzacja ZUS przez lata kosztowała podatników krocie. Za równowartość tej kwoty Polacy mogliby np. wysłać sondę na Marsa.