Można dostać nawet 21 000 złotych od rządu. Chętni na pompy ciepła?

Finanse Nieruchomości Środowisko Dołącz do dyskusji (28)
Można dostać nawet 21 000 złotych od rządu. Chętni na pompy ciepła?

Koszty ogrzewania są dziś poważną pozycją w domowym budżecie. Kto buduje dom może skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła. Nabór wniosków w NFOŚiGW już ruszył. Dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 roku wynosi nawet 21 tys. zł. Dostać je można na zakup i montaż nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach jednorodzinnych.

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2022 roku

O dotację z programu „Moje ciepło” mogą się starać właściciele i współwłaściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Nowy budynek to taki, którego właściciel, na dzień składania wniosku o dofinansowanie, nie złożył zawiadomienia o zakończeniu budowy. Ewentualnie nie złożył wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dofinansowanie mogą też dostać osoby, które złożyły zawiadomienie o zakończeniu budowy, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 r. Albo złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 r. Kolejny warunek, wnioskodawcą musi być osoba, na którą urząd wydał pozwolenie na budowę lub która widnieje w zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wreszcie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymaga by faktura, potwierdzająca zakup czy montaż pompy była wydana na tę osobę, która wnioskuje o dotację. Co prawda w przypadku tego wymogu, NFOŚiGW, dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia z wyjaśnieniem, jeśli wnioskodawca i nabywca pompy, to nie te same osoby. Na przykład, wniosek podpisuje żona, a na fakturze za pompę są dane męża.

Pompa gruntowa z najwyższym dofinansowaniem

Najwięcej, bo aż 21 tys. zł dofinansowania można dostać do pompy gruntowej. Nie może to być jednak więcej niż 30 procent kosztów. Jest jeden wyjątek. Do większego dofinansowania daje prawo Karta Dużej Rodziny. Dotacja, w przypadku posiadaczy takiej karty, może sięgnąć 45 procent poniesionych kosztów. W przypadku innego typu pomp, procentowy udział dotacji w kosztach inwestycji nie zmienia się.  Jednak kwotowo może to być maksymalnie 7 tys. zł.

„Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą wziąć jeszcze jedną kwestię formalną. Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej  (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. Albo 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu Moje Ciepło” informuje NFOŚiGW.

Kominek może być, ale…

Chętni do skorzystania z dotacji do pompy ciepła często pytają NFOŚiGW czy w przypadku kupna domu od dewelopera, mają prawo do dotacji, jeśli to nie na nich wydano pozwolenie na budowę.  „Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone” opowiada Fundusz.

Właścicieli domów nurtuje też czy posiadanie kominka nie dyskwalifikuje w staraniu o dotację. Chociaż jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe, to kominek nie pozbawia prawa do dotacji. Pod warunkiem jednak, że kominek pełni wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną. Jako ozdobny będzie zakwalifikowany ten kominek, który ma zamurowany komin spalinowy. Odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić.
Natomiast kominek, który pełni funkcję rekreacyjną nie może mieć instalacji rozprowadzenia ciepła do innych pomieszczeń. Nie może posiadać płaszcza wodnego.