Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy przedsiębiorca zdecyduje się przejść na etat?

Firma Praca dołącz do dyskusji (98) 11.08.2021
Czy okres prowadzenia działalności gospodarczej wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy przedsiębiorca zdecyduje się przejść na etat?

Edyta Wara-Wąsowska

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy. Co do zasady rozumie się przez to okres, w którym dana osoba była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Czy jednak działalność gospodarcza wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy okres jej prowadzenia może wydłużyć okres urlopu, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się przejść na etat?

Czy działalność gospodarcza wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Oczywiste jest, że urlop wypoczynkowy przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoby, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zagwarantowanego urlopu. To samo dotyczy przedsiębiorców (chociaż politycy opozycji proponowali wprowadzenie tzw. urlopu dla samozatrudnionych).

Pytanie brzmi jednak – czy mimo tego działalność gospodarcza wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy okres prowadzenia działalności może mieć wpływ na zwiększenie tego wymiaru? Niestety – przepisy obecnie nie uwzględniają takiej możliwości. To oznacza, że np. osoba, która zaraz po ukończeniu szkoły założyła własny biznes i prowadziła go przez 20 lat, to te 20 lat nie wpływa w żaden sposób na wymiar urlopu wypoczynkowego. Jest to oczywiście rozwiązanie krzywdzące, jednak na ten moment nic nie wskazuje na to, by przepisy w tym zakresie miały się zmienić.

Co wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego może wynosić 20 lub 26 dni. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat – wynosi 20 dni. Jeśli jest zatrudniony dłużej – 26 dni.

Warto natomiast wiedzieć, że wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego ma nie tylko staż pracy, ale też m.in. czas nauki. Na przykład ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej (lub równorzędnej szkoły zawodowej) dodaje do stażu urlopowego trzy lata. Ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej –  4 lata, średniej szkoły zawodowej – 5 lat, szkoły policealnej – 6 lat. Z kolei w przypadku ukończenia studiów wyższych okres nauki zaliczany do stażu urlopowego wynosi aż 8 lat. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana osoba zdobyła tytuł licencjata czy magistra.

Oprócz tego ustalając staż urlopowy bierze się również pod uwagę okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego, odbywania czynnej służby wojskowej, pełnienia zawodowej służby wojskowej, zatrudnienia u zagranicznych pracodawców, a także okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Przy okazji warto również zaznaczyć, że tak jak przy ustalaniu stażu urlopowego nie ma znaczenia okres prowadzenia działalności gospodarczej, tak samo na wymiar urlopu wypoczynkowego nie ma wpływu okres zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej.