Prawdopodobnie źle śpiewasz hymn Polski. Czy wiesz, jak robić to poprawnie?

Gorące tematy Państwo Dołącz do dyskusji (273)
Prawdopodobnie źle śpiewasz hymn Polski. Czy wiesz, jak robić to poprawnie?

Chyba każdy z nas pamięta wykonanie hymnu przez Jarosława Kaczyńskiego w wersji „ z ziemi polskiej” do „wolski”. 

Niedawno MSWIA wpadło na genialny pomysł i postanowiło nauczyć rodaków jak prawidłowo śpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Resort Ministra Błaszczaka wydał poradnik jak śpiewać polski hymn z szacunkiem i bez błędów. Autorem wstępu do poradnia jest sam minister Mariusz Błaszczak.

Nie wiem czy wiesz, ale o tym jak zachować się podczas wykonywania hymnu przeczytasz w ustawie z dnia z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z art. 14 ustawy podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.

Hymn Polski? Prawdopodobnie śpiewasz go źle

Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Autorami ww. poradnika są Przemysław Rey – dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Małgorzata Gańska – kustosz  Muzeum. Najbardziej interesującą część tej publikacji stanowi rozdział poświęcony najczęściej popełnianym błędom podczas wykonywania hymnu.

Jednym z takich błędów jest zastępowanie w pierwszej zwrotce słowa „kiedy my żyjemy”, słowem „póki my żyjemy”.  Jak podają autorzy Józef Wybicki użył słowa „kiedy” w znaczeniu „jeśli”, „skoro”, „ponieważ”, przedstawiając zależność istnienia Polski od istnienia Polaków. Błąd ten został usunięty przez komisję w 1926 roku, jednak do dziś jest powtarzany.

W poradniku przeczytamy również, że Józef Wybicki błędnie zapisał nazwisko „Czarnecki”, ponieważ poprawnie brzmi ono „Czarniecki”.

Kolejny błąd to śpiewanie często wymiennie następujących słów: „wrócił się/ rzucił się/” „rzucim się przez morze”. Poprawnie ten wers brzmi: „wrócim się przez morze”.

Zdaniem autorów wiele osób błędnie śpiewa: „Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany”, zamiast: „Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany”.

W poradniku autorzy zachęcają do tego, aby wykonywać pełną wersję hymnu zawsze, gdy okoliczności na to pozwalają.