Jeśli martwi cię mały zysk na lokacie, to inwestujący na Forex chętnie by się z tobą zamienili

Finanse Dołącz do dyskusji
Jeśli martwi cię mały zysk na lokacie, to inwestujący na Forex chętnie by się z tobą zamienili

Dobra informacja jest taka, że w 2021 roku przybyło klientów, którzy inwestując na rynku Forex zarobili. Zła, że 72 procent poniosło stratę. Wiemy to, dzięki informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestycje na rynku Forex.

Inwestycje na rynku Forex

Forex to największy na świecie rynek wymiany walut o ogromnych obrotach. Głównymi graczami są tu instytucje finansowe, ale Kowalski też może być pośrednim uczestnikiem tej wielkiej gry. Gry, bo dziś większość przeprowadzanych tu transakcji, to spekulacje. Nie było tak od początku.  Kiedyś było to miejsce sprawnej wymiany walut na złoto i odwrotnie na potrzeby handlu, na przykład, surowcami.  Forex zmieniał się, jak zmieniały się potrzeby rynku. Duża skala i płynność ściągnęła na niego uwagę spekulantów. Dziś najbardziej popularnym wśród inwestorów indywidualnych instrumentem są kontrakty na różnice kursowe.  Taka gra wymaga wiedzy. Choć nawet ona nie gwarantuje sukcesu. Dlatego KNF ostrzega:

Instrumenty pochodne rynku OTC (red. nieregulowany rynek giełdowy) cechują się wysokim poziomem ryzyka i powinny być nabywane wyłącznie przez inwestorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz akceptujących ryzyko utraty całości zainwestowanych przez nich środków” pisze nadzorca w informacji o wynikach transakcji na Forexie. Amerykański odpowiednik naszej KNF, Securities Exchange Commision, w kilku podstawowych wskazówkach dla początkujących inwestorów radzi, by nie lokować swoich pieniędzy w instrumenty, których konstrukcji i działania się nie rozumie. To prostą zasadę warto sobie przypomnieć, rozważając inwestycje na rynku Forex.

Czy wiesz, co robisz?

Warto o tych przestrogach pamiętać, zwłaszcza teraz, gdy sytuacja (wysoka inflacja, nierekompensujące jej oprocentowanie lokat) sprzyja poszukiwaniu alternatyw dla tradycyjnych instrumentów inwestycyjnych. Każdy, kto rozważa wejście na rynek Forex powinien się z informacją KNF zapoznać. Nadzór prezentuje dane z ostatnich pięciu lat. Na podstawie transakcji zrealizowanych w danym roku na platformach transakcyjnych umożliwiających inwestowanie w pozagiełdowe instrumenty pochodne.

Jak podliczyli autorzy opracowania, opierając się na danych przekazanych UKNF przez podmioty nadzorowane, łączna wartość strat poniesionych przez klientów w 2021 roku stanowiła prawie trzykrotność łącznej wartości zysków osiągniętych przez klientów, którym udało się na Forexie zarobić. Średnio inwestor zarobił tam w ubiegłym roku ok. 13 tys. zł. Natomiast średnia strata to 14 394 zł. Zsumowane straty dały wynik: minus 1 158 547 060 zł. A zsumowane zyski: 413 210 926 zł.