Jakie skutki wynikają ze skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę?

Praca dołącz do dyskusji 10.10.2021
Jakie skutki wynikają ze skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę?

Maciej Wąsowski

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia? Jakie skutki będzie wywoływała decyzja, gdy strony nie osiągną porozumienia po dokonaniu wypowiedzenia, a także co w przypadku odszkodowania dla pracownika za skrócenie okresu wypowiedzenia. 

Rozważania zacząć należy od istoty samego wypowiedzenia.  W głównej mierze okresy wypowiedzenia zależą od okresów zatrudnienia, i co istotne, należy je liczyć wyłącznie u danego pracodawcy. Wyjątek zaliczenia poprzedniego zatrudnienia, warunkującego długość okresu wypowiedzenia, dotyczy następstwa prawnego pracodawcy. Warto podkreślić, że okres wypowiedzenia może być wielokrotnie modyfikowany na podstawie porozumienia pomiędzy pracodawcą oraz byłym pracownikiem.

Zgodnie z treścią art. 36 Kodeksu pracy skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony jest możliwe. Tak jak i umowy o pracę, która została zawarta na czas określony jednostronnie przez pracodawcę.

Pracodawca może podjąć decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony w przypadku:

  • ogłoszenia upadłości pracodawcy,
  • ogłoszenia likwidacji zakładu pracy,
  • innej przyczyny niezależnej od pracownika,
  • porozumienia stron.

Przy tym, warto podkreślić, że pracodawca z mocy prawa uprawniony jest wyłączenie do skrócenia okresu wypowiedzenia pracownika tylko w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Zatem powyższe dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych co najmniej 3 lata u jednego pracodawcy. Zaś sam okres wypowiedzenia może zostać skrócony maksymalnie do miesiąca.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia oraz wypowiedzenia z woli pracownika

‚Pracownikowi należy się odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Równocześnie, okres za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia. Jak wspomniałem na wstępie, pracownik z pracodawcą mają prawo do zawarcia porozumienia w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy. Jednakże, nie oznacza to, że umowa pracy zostanie rozwiązana za porozumieniem stron. Podobne zapisy oraz ustalenia ustalenie nie mają wpływu na formę rozwiązania umowy.

Strony mogą zawrzeć porozumienie w dowolnym momencie okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy nastąpi z dniem zawarcia porozumienia. Należy jednak pamiętać, że nie daje pracownikowi prawa do odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, zaś sam skrócony okres nie będzie się wliczał do stażu pracy.