Pracodawca może ukarać cię finansowo, jeśli nie nosisz maseczki w pracy. I zrobi to skuteczniej niż policjant

Gorące tematy Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji (1109)
Pracodawca może ukarać cię finansowo, jeśli nie nosisz maseczki w pracy. I zrobi to skuteczniej niż policjant

W ostatnich dniach jeszcze częściej niż zwykle dyskutuje się o podstawie prawnej do nałożenia ogólnokrajowego obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Tymczasem – abstrahując już od najnowszego rozporządzenia – karę może nałożyć też pracodawca. Oczywiście za brak maseczki w pracy.

Kara za brak maseczki w pracy. Pracodawca skuteczniejszy niż policjant?

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, które zaczęło obowiązywać od 10 października, wprowadzono obowiązek zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej na terenie całego kraju. W rozporządzeniu znajdziemy również przepisy dotyczące bezpośrednio zakładów pracy. Zgodnie z par. 27 ust. 1 pkt 2 należy przestrzegać tego obowiązku

  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Tyle, jeśli chodzi o rozporządzenie. Pracownicy powinni jednak mieć na uwadze fakt, że kara za brak maseczki w pracy może zostać też nałożona… przez samego pracodawcę. Jeśli osoba zatrudniona nie będzie chciała stosować się do obowiązku noszenia maseczki, pracodawca może uznać takie zachowanie za niezgodne z przepisami BHP. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik ma obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej i używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej. A pracodawcy z pewnością będą egzekwować od podwładnych obowiązek noszenia maseczki. Zwłaszcza, że jeśli pracownik zostanie zakażony koronawirusem i będzie mógł wykazać, że nastąpiło to w zakładzie pracy i z winy pracodawcy, to ma prawo domagać się odszkodowania. Na to z kolei pracodawców zwyczajnie nie stać.

Łamanie przepisów BHP przez pracownika: co może zrobić pracodawca?

Kara za brak maseczki może być zarówno karą finansową jak i np. karą upomnienia czy nagany. Są to kary porządkowe, przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy. Zgodnie z par. 3 kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Oczywiście już po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 (m.in. zaliczek pieniężnych czy alimentów).

Kara za brak maseczki w pracy jest zatem jak najbardziej realna. Pracodawca może też dodatkowo umieścić informację o nakazie noszenia maseczek np. na tablicy ogłoszeń czy tymczasowo – w regulaminie pracy. Dzięki temu pracownicy nie będą mieć wątpliwości, że faktycznie mają taki obowiązek.