Ministerstwo Finansów objaśnia, kiedy dokonać rejestracji na kasie fiskalnej, gdy przelew wpływa po godzinach pracy lub w dzień wolny

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (40)
Ministerstwo Finansów objaśnia, kiedy dokonać rejestracji na kasie fiskalnej, gdy przelew wpływa po godzinach pracy lub w dzień wolny

Firmy zgłaszały Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw wątpliwości co do tego, kiedy powinno się zaewidencjonować wpłatę, która wpływa na rachunek, gdy przedsiębiorca już skończył pracę. Co zrobić, gdy pieniądze trafią na rachunek firmowy w dniu wolnym od pracy?  Kiedy przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej – zapytał Rzecznik Ministra Finansów.

Kiedy przedsiębiorca powinien dokonać ewidencji na kasie fiskalnej

W wydanym objaśnieniu podatkowym minister wskazał, że jeśli podatnik o dokonanych wpłatach na rachunek bankowy dowiaduje się dopiero z chwilą otrzymania informacji z banku, to ewidencjonuje na kasie rejestrującej zapłaty dokonane w dniu poprzednim niezwłocznie dnia następnego. Czyli w dniu odczytu płatności w banku. Jak czytamy w objaśnieniu,

Dopuszczalne jest zaewidencjonowanie przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wpłat dokonywanych za pośrednictwem banku, bezpośrednio po uzyskaniu informacji o ich otrzymaniu. To jest bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierwszego dnia pracy następującego po dniach, w których ten podatnik nie wykonuje działalności. Użyte w przepisie pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć jako najwcześniejszy realny termin na wystawienie i wydanie klientowi paragonu fiskalnego z uwzględnieniem okoliczności, miejsca i czasu dokonania czynności podlegającej obowiązkowi prowadzenia ewidencji.

Czyli jeśli przedsiębiorca (lub jego pracownik) wydrukował raport fiskalny w danym dniu np. o godzinie 18, a wpłata na rachunek bankowy została zaksięgowana np. o godzinie 20, to zarejestrować wpłatę na kasie fiskalnej należy następnego dnia. A co w przypadku, jeśli będzie to dzień wolny od pracy? Jeśli na przykład wpłaty dokonano w piątek o 22, a firma nie działa w soboty i niedziele? Wtedy wpłatę należy zaewidencjonować pierwszego dnia roboczego – czyli w tym wypadku w poniedziałek.

Minister wyjaśnił też, że takie same zasady ewidencjonowania obowiązują w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości lub części zapłaty.

A co w sytuacji, gdy wpłata wpłynęła na przełomie miesiąca?

„Jeśli wpłata ma miejsce na przełomie miesiąca, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której wpłaty nie pokrywałyby się z miesiącem powstania obowiązku podatkowego, to podatnik powinien dokonać prawidłowego rozliczenia sprzedaży z tej wpłaty za miesiąc, w którym ta płatność miała miejsce. Pomniejszając o te wartości dane wynikające z raportu okresowego za miesiąc, w którym podatnik pozyskał informację o dokonanej wpłacie”, odpowiedział Rzecznikowi Minister Finansów.