Co stanie się z rachunkiem bankowym po śmierci właściciela w przypadku jednoosobowej firmy?

Finanse Dołącz do dyskusji (29)
Co stanie się z rachunkiem bankowym po śmierci właściciela w przypadku jednoosobowej firmy?

Losy osobistego konta bankowego po śmierci właściciela są dość oczywiste. Co w takiej sytuacji dzieje się z kontem firmowym? Czy konto firmowe po śmierci właściciela wygasa tak jak konto osobiste?

Konto firmowe po śmierci właściciela

Konto firmowe założone przez właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej podlega nieco odmiennym regulacjom niż w przypadku konta osobistego. Co prawda w tym przypadku również obowiązują ogólne przepisy dotyczące konta bankowego po śmierci właściciela, ale sprawa kształtuje się nieco odmiennie. Chodzi przede wszystkim o zarząd sukcesyjny.

Konto osobiste po śmierci właściciela wygasa. Umowa zawarta z bankiem ulega rozwiązaniu z chwilą śmierci właściciela rachunku. Co do zasady taki sam los czeka konto firmowe przedsiębiorcy. Oznacza to, że w teorii wypłata pieniędzy z konta po śmierci właściciela staje się niemożliwa, a bank zamyka dostęp do konta do czasu zgłoszenia się spadkobierców.

Tej sytuacji zapobiega ustanowienie wspomnianego wyżej zarządu sukcesyjnego. Ma on na celu zapewnienie kontynuacji działalności i ułatwienie spraw formalnych. Każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) może ustanowić zarząd sukcesyjny, czyli osobę, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie działalności do momentu uregulowania kwestii spadkowych. Ustanowiony zarządca sukcesyjny będzie posiadał dostęp do zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz uprawnienia do wydawania dyspozycji wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Firmowe konto bankowe zmarłego przedsiębiorcy

W praktyce ustanowiony zarządca sukcesyjny niezwłocznie po śmierci przedsiębiorcy powinien poinformować bank o fakcie ustanowienia. No ogół to sam bank zaraz po powzięciu informacji o śmierci posiadacza rachunku weryfikuje czy został ustanowiony zarząd sukcesyjny, czy nie. Sam zarządca oprócz poinformowania o fakcie śmierci powinien również wskazać osoby, które uzyskały tytuł do spadku. To właśnie przed tymi osobami będzie rozliczał się z podejmowanych działań.

Czy tylko zarząd sukcesyjny uchroni konto przed likwidacją?

Co ciekawe nie tylko ustanowienie zarządu sukcesyjnego zapobiegnie wygaśnięciu umowy z bankiem. Wiele kont pozostaje czynnych nawet po śmierci właściciela. Zapewniają to przepisy prawa bankowego i kodeksu cywilnego. Już z samej treści art. 922 § 1 oraz 2 k.c. wynika pośredni obowiązek prowadzenia przez bank rachunku bankowego przedsiębiorcy pomimo jego śmierci. Oznacza to, że najczęściej wygaśnięcie umowy nie nastąpi z momentem śmierci przedsiębiorcy, nawet jeśli nie dojdzie do ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Wyjątek stanowi oczywiście zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie z bankiem. W każdej tego typu sytuacji należy więc w pierwszej kolejności sprawdzić losy rachunku bankowego w oddziale.