W niektórych sytuacjach po śmierci kredytobiorcy bank może domagać się natychmiastowej spłaty pozostałej części kredytu

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji (2)
W niektórych sytuacjach po śmierci kredytobiorcy bank może domagać się natychmiastowej spłaty pozostałej części kredytu

Czy śmierć kredytobiorcy oznacza automatyczną wymagalność spłaty całości kredytu? Kiedy śmierć dłużnika będzie oznaczać obowiązek spłaty kredytu bez względu na terminy rat?

Kredyt a śmierć kredytobiorcy

Co dzieje się z kredytem po śmierci kredytobiorcy? Jak tego typu zdarzenie losowe wpływa na spłatę i kto jest obciążany po śmierci dłużnika? To pytanie może zadać sobie wiele osób, które zostały z niezapłaconymi długami po śmierci członka rodziny. Obawa jest dość słuszna, bo często kredyty opiewają na sporą kwotę, a raty płacone są co miesiąc. Czy śmierć dłużnika oznacza, że na początku kolejnego miesiąca jego spadkobiercy otrzymają wezwanie do zapłaty całości?

Tak naprawdę sytuacja zależy głównie od treści podpisanej umowy. Każdy zaciągany kredyt ma inne ustalenia umowne i to głównie one decydują o tym jak wygląda spłata. Obecnie nie obowiązuje żaden przepis prawny, który powodowałby natychmiastową wymagalność kredytu w razie śmierci kredytobiorcy. Takie zapisy pojawiają się jednak w umowach kredytu. Z praktyki banków może wynikać, że określone zdarzenia losowe mogą powodować natychmiastową wymagalność całej części kredytu pozostałej do spłaty w dniu wystąpienia tego zdarzenia.

Co stanie się z takim kredytem? Pozostała do spłaty kwota przechodzi na spadkobierców. Wchodzi w skład spadku i to oni będą musieli ją spłacić. Jeżeli oczywiście przyjmą spadek. Sytuacja jest dość analogiczna jak w przypadku wspólnego kredytu. Dokładnie zostało to omówione w artykule: Co dzieje się z kredytem hipotecznym po śmierci małżonka?

Jak w praktyce będzie wyglądać spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy?

Z całą pewnością błędne jest przekonanie, że kredyt po śmierci kredytobiorcy ulega umorzeniu. Taki kredyt musi zostać spłacony, jedyną kwestią jest ustalenie osób, które tego spłacenia powinny dokonać. Przy zaciąganiu wielu kredytów konieczne jest wykupienie ubezpieczenia na życie. Jest to pewne zabezpieczenie przed koniecznością natychmiastowej spłaty. Bank posiadając taką polisę, będzie domagać się odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli tego typu zabezpieczenia nie będzie, wierzytelność może zostać zabezpieczona sądowym nakazem zapłaty, wcześniej poprzedzonym wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po kredytobiorcy. Ma to miejsce w szczególności w sytuacji, kiedy spadkobiercy nie podejmują działań zmierzających do uregulowania kwestii formalnych po spadkodawcy.