Nawet 11 tys. zł za mandat. Uważaj, gdzie wybierasz się na wakacje

Moto dołącz do dyskusji (37) 21.06.2019
Nawet 11 tys. zł za mandat. Uważaj, gdzie wybierasz się na wakacje

Joanna Buchwałd-Musińska

Powszechnie wiadomo, że wysokość mandatów w Polsce jest śmieszna, o czym świadczy ilość wykroczeń drogowych. W Europie wykroczenia drogowe karane są znacznie bardziej surowo, o czym z pewnością przekonają się kierowcy jadący do Chorwacji. Mandaty w Chorwacji wzrosły kilkakrotnie i obecnie wynoszą nawet 11 tys. zł.

Mandaty w Chorwacji – nawet 11 tys. zł

Jeszcze do niedawna Polacy wyrzucali zagraniczne mandaty do kosza i nie mieli z tego tytułu większych nieprzyjemności. Tymczasem zaawansowana cyfryzacja danych oraz nowe kanały informacji o kierowcach spowodowały, że obecnie ignorowanie mandatów nałożonych za granicą wiąże się z wieloma srogimi konsekwencjami. Do krajów, które właśnie zwielokrotniły wysokość nakładanych kar, dołączyła Chorwacja. Pomimo, że mandaty w Chorwacji nie należały do najniższych, teraz kierowcy będą musieli liczyć się z możliwością zapłaty nawet 11 tys. zł.

Poważne wykroczenia, poważne konsekwencje

Wysokie mandaty w Chorwacji dotyczą przede wszystkim poważnych wykroczeń. Jest to np. przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. W Polsce za podobne wykroczenie grozi mandat karny do 500 zł i 10 punktów karnych. Ponadto policjant może zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Do niedawna za podobne wykroczenie mandaty w Chorwacji opiewały na 6 tys. zł. Z uwagi na wysoki odsetek zdarzeń drogowych kary te zaostrzono. Obecnie za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h grozi kara wysokości 11 tys. zł. Taki sam mandat chorwacka drogówka nałoży za przejazd na czerwonym świetle, wjazd na autostradę pod prąd, prowadzenie pojazdu bez uprawnień czy jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Korzystanie z telefonu podczas jazdy

Najczęściej popełniane wykroczenie, które karane jest stosunkowo rzadko, to korzystanie z telefonu komórkowego w czasie jazdy samochodem. W Polsce za to wykroczenie wysokość mandatu wynosi 200 zł. Jeszcze niedawno za to samo wykroczenie mandaty w Chorwacji opiewały na kwotę 300 zł. Po zmianach jest to 900 zł. Podobną kwotą tamtejsza drogówka ukaże kierowcę, który przewozi dziecko bez fotelika.

Wielokrotne złamanie przepisów drogowych w Chorwacji

Kierowca, któremu zdarzy się w Chorwacji złamać przepisy drogowe wielokrotnie, ostatecznie zostanie zatrzymany przez policję. Wówczas  sprawę wyjaśni sąd. Z takimi konsekwencjami na pewno spotkają się kierowcy dwukrotnie zatrzymani za przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km/h, bądź prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu (powyżej 0,5 promila).

Warto wiedzieć, że w sytuacji, w której kierowca zostanie zatrzymany do wyjaśnienia sprawy w sądzie, jego pojazd może zostać odholowany. Koszty parkingu w całości poniesie zatrzymany.

Zatrważająco niskie mandaty w Polsce

W Polsce najwyższy mandat karny, jaki drogówka może nałożyć na kierowcę wynosi 500 zł. Mandaty mogą się kumulować przy popełnieniu wielu wykroczeń na raz. Tymczasem Polaków bardziej przeraża liczba punktów karnych niż wysokość nałożonych mandatów, dlatego mandaty powinny być wyższe.

Wysokość mandatów w Europie, w stosunku do kar nakładanych na kierowców w Polsce, cechuje duża dysproporcja. Co ciekawe, wyższe mandaty w Chorwacji to skutek mizernych statystyk na drogach. Chorwacja, wespół z Polską, należy do państw, w których ryzyko śmierci w wypadku drogowym jest najwyższe. Znajdujemy się na szarym końcu niechlubnego zestawienia, a obowiązujące w Polsce mandaty należą do najniższych w Europie.