Sprawdź, jaka będzie najlepsza forma opodatkowania dla twojej firmy. Czas masz do poniedziałku

Finanse Firma Podatki Dołącz do dyskusji (38)
Sprawdź, jaka będzie najlepsza forma opodatkowania dla twojej firmy. Czas masz do poniedziałku

To już ostatni moment na wybór formy opodatkowania dla swojej firmy. Przedsiębiorcy mają czas na podjęcie tej decyzji do poniedziałku. Przez Polski Ład dokonanie tego wyboru stało się szczególnie trudne. Doradcy podatkowi z Grant Thornton zestawili plusy i minusy różnych rozwiązań. Pomoże to podjąć decyzję, jaka będzie najlepsza forma opodatkowania dla firmy w 2022 roku.

Najlepsza forma opodatkowania dla firmy w 2022 roku

Z obserwacji Grant Thornton wynika, że wśród prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze coraz bardziej na popularności zyskuje ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Niedawno opisywaliśmy plusy i minusy ryczałtu.  Opłacalność zależy od branży. W przypadku IT, gdzie stawka wynosi 12 proc., czy branży medycznej ze stawką 14 proc., ryczałt jest bezdyskusyjnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Przedstawiciele innych wolnych zawodów, gdzie ten ryczałt jest wyższy, w większości do ubiegłego roku wybierali podatek liniowy. Teraz jednak do 19 procent podatku liniowego od dochodu trzeba doliczyć 4,9 proc. składki zdrowotnej. Co powoduje, że wybierając tę formę opodatkowania trzeba realnie zapłacić 24 proc. podatku. W przypadku ryczałtu składka zdrowotna dla przychodów poniżej 60 tys. zł rocznie wynosi ok. 330 zł miesięcznie. Od 60 tys. zł do 300 tys. zł rocznie jest to około 550 zł. Natomiast przy przychodach powyżej 300 tys. zł rocznie składka zdrowotna wynosi około 1000 zł. Jak doradza Grzegorz Szysz, partner i doradca podatkowy w Grant Thornton,

Ten rachunek powoduje, że dla wielu osób na samozatrudnieniu w bieżącym roku opłacalne staje się przejście na ryczałt. zwłaszcza dla biznesów tzw. niskokosztowych. Nie mogących sobie obniżyć dochodu o koszty np. biura, samochodu itd. Oraz tych, dla których w Polskim Ładzie przewidziano niską stawkę ryczałtu. Poza informatykami i zawodami medycznymi, to jeszcze np. nauczyciele udzielający lekcji na godziny czy też prowadzący inną działalność edukacyjną, mający 8,5 proc.stawkę ryczałtu.

Co z większymi i bardziej dochodowymi?

Przedsiębiorcy, którzy działają w formie spółki cywilnej czy jawnej, po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem, jeśli nie zmienią formy działalności, zapłacą wyższy podatek. Przed 2022 rokiem poziom ich opodatkowania wynosił 23 procent plus ZUS. Przez składkę zdrowotną w 2022 roku ich poziom opodatkowania dobił do niemal 28 procent.

„Pierwszą alternatywą jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną.
W takiej sytuacji spółka zapłaci podatek CIT, w zależności czy jest małym podatnikiem czy nie, w uproszczeniu na poziomie 9 proc. lub 19 proc. od dochodu. Plus w przypadku spółki komandytowej dochodzi jeszcze zryczałtowana składka zdrowotna na poziomie 500 zł. Jeśli właściciele są komplementariuszem takiej spółki, to nadal odpowiadają za jej zobowiązania swoim majątkiem, ale ich opodatkowanie diametralnie spada: z 28 proc. do 19 proc”, wylicza Grzegorz Szysz.

Rekomendujemy estoński CIT

Druga opcja to przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przejście na estoński CIT. Po poprawkach Polskiego Ładu doradcy Grant Thornton oceniają go jako rozwiązanie bardzo dobre dla polskich firm i rekomendują swoim klientom. Firma, która będzie działać w 2022 roku w formie spółki cywilnej, zapłaci 28 proc podatku. Jeśli przejdzie na spółkę z o.o. i ryczałt estoński zapłaci od 0 do 20-25 proc. podatku. Będzie to zależało od tego, jaką część zysku zainwestuje ponownie, a jaką wypłaci właścicielom.

Przedsiębiorcy mają czas do 21 lutego na podjęcie decyzji, jaką formę opodatkowania w 2022 roku wybierają. Oświadczenie o wyborze trzeba złożyć we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG.