Nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. ZUS zaraz zacznie przyjmować wnioski

Państwo Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji (74)
Nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. ZUS zaraz zacznie przyjmować wnioski

Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia można będzie dostać dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Od decyzji rodziców zależy czy chcą przez rok dostawać po 1000 zł miesięcznie. Czy też po 500 zł przez dwa lata. Wnioski, wyłącznie elektronicznie, można składać od nowego roku do ZUS. To ZUS wypłaci rodzicom nowe świadczenie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia, co w przypadku gdy rodzic lub cała rodzina mieszka za granicą.

ZUS wypłaci rodzicom nowe świadczenie

Wysokość świadczenia jest niezależna od dochodów rodziców. Prawo do tego wsparcia mają też osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na drugie dziecko również wtedy, gdy pierwsze dziecko jest już pełnoletnie. RPO przysługuje każdej rodzinie, bez względu na stan cywilny rodziców. Nie trzeba być małżeństwem. Pieniądze dostaną także te osoby, które żyją w związku nieformalnym lub są samotnymi rodzicami.

W przypadku rodziców rozwiedzionych pieniądze dostanie ten, z którym dziecko mieszka. Przy opiece naprzemiennej każdy z rodziców dostanie połowę należnego świadczenia. Każdy z nich musi złożyć swój wniosek. RKO przysługuje także wtedy, gdy rodzic ma dziecko z pierwszego małżeństwa, a w nowym związku urodziło się kolejne.

Zagranica a sprawa polska

Sytuacja komplikuje się, gdy rodzic pracuje za granicą. W takim przypadku świadczenie nie zawsze będzie przysługiwało. MRiPS tłumaczy, że chodzi o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, gdy na przykład ojciec pracuje w Niemczech, a matka z dziećmi jest w Polsce należy im się świadczenie. Ale, gdy rodzice mieszkają z dzieckiem w państwie Unii Europejskiej i żadne z nich nie pracuje ani nie ma uprawnienia w Polsce do świadczeń takich jak np. zasiłek macierzyński, zasiłek dla bezrobotnych lub zasiłek chorobowy, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego ZUS im nie przyzna.

Natomiast, kiedy, na przykład, matka dziecka zamieszkała i zaczęła pracę w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r., czyli przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i nadal tam mieszka i zarabia, a ojciec pracuje w Polsce i dziecko jest z nim to ZUS RKO mu nie odmówi.

Tysiąc bez podatku

Pieniądze z RKO nie są opodatkowane. Wniosek o świadczenie mogą złożyć rodzice, którzy już teraz mają przynajmniej dwoje dzieci, w tym jedno w wieku uprawniającym do RKO. W ich przypadku pieniądze będą wypłacane od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia dziecka. MRiPS podaje przykład dziecka urodzonego 12 marca 2019 r. Kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można będzie złożyć za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o „Dobry start” czy „Rodzina 500+”. Czyli przez portal Emp@tia,  PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku. Wypłata jest możliwa tylko przelewem na rachunek bankowy.