Jeśli chcesz komuś sprawić prezent, wstrzymaj się. Nadchodzą korzystne zmiany w przepisach

Podatki Dołącz do dyskusji
Jeśli chcesz komuś sprawić prezent, wstrzymaj się. Nadchodzą korzystne zmiany w przepisach

Polacy stosunkowo często przekazują darowizny – zwłaszcza z takich okazji jak komunia, ślub czy urodziny – nie zawsze zdając sobie z tego sprawę i zapominając, że zawartość „koperty” może być opodatkowana. Jeśli ktoś planuje w najbliższym czasie zrobić komuś prezent, być może powinien się wstrzymać i poczekać na zmianę przepisów, która wejdzie w życie już od lipca.

Nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizny

1 lipca wchodzą w życie nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizny. To oznacza, że będzie można podarować komuś więcej, a obdarowany nie będzie musiał zapłacić podatku – o ile wartość darowizny nie przekroczy kwoty określonej dla danej grupy podatkowej.

Zgodnie z przepisami ustawy można wyróżnić – na potrzeby podatku od spadków i darowizny – trzy grupy podatkowe. Do pierwszej grupy podatkowej zalicza się osoby najbliższe pod względem pokrewieństwa, czyli wstępnych, zstępnych, małżonka, rodzeństwo, macochę, ojczyma, teściów, pasierba/pasierbicę, zięcia i synową. Należy przy tym pamiętać, że z pierwszej grupy podatkowej wyodrębnia się też tzw. zerową grupę podatkową, której nie obowiązują limity wartości darowizny, o ile spełnione zostaną dwa warunki niezbędne do zwolnienia darowizny z podatku. Do zerowej grupy podatkowej zalicza się zstępnych, wstępnych, małżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę i pasierba/pasierbicę.

Do drugiej grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. Do trzeciej grupy – pozostałe osoby.

Chcesz komuś coś podarować? Lepiej się wstrzymaj

Dla każdej z tych grup obowiązują odrębne limity zwolnień z podatku od spadków i darowizny – co oznacza, że po przekroczeniu danej kwoty konieczne jest zapłacenie podatku. Ważna informacja jest jednak taka, że od lipca kwoty te zmieniają się, w związku z czym opodatkowaniu będzie podlegać nabycie (od jednego darczyńcy) darowizny o wartości przekraczającej:

  • 36 120 zł w przypadku pierwszej grupy podatkowej,
  • 27 090 zł w przypadku drugiej grupy podatkowej,
  • 5733 zł w przypadku trzeciej grupy podatkowej.

Zmiana jest spora, ponieważ – dla porównania – obecnie jeśli nabywca zalicza się np. do pierwszej grupy podatkowej, to opodatkowaniu nie podlega darowizna do kwoty 10 434 zł. Tym samym od 1 lipca kwota podlegająca zwolnieniu (pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych) zwiększa się ponad trzykrotnie.

Należy jednocześnie pamiętać, że jeśli darowizna została przekazana przez tę samą osobę więcej niż raz, to pod uwagę należy brać darowizny z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.