Na proste badanie diagnostyczne lub konsultację będzie można iść nie tylko do lekarza

Zdrowie Dołącz do dyskusji (121)
Na proste badanie diagnostyczne lub konsultację będzie można iść nie tylko do lekarza

Ustawa przyjęta w tym tygodniu przez rząd przewiduje nowe uprawnienia dla farmaceutów. Będą oni mogli nie tylko dokonywać przeglądów lekowych, ale także przeprowadzać konsultacje farmaceutyczne czy wykonywać proste badania.

Konsultacje farmaceutyczne w aptece

Nowe uprawnienia dla farmaceutów zakładają między innymi przeprowadzanie konsultacji. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia ma to ułatwić pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii. Możliwość konsultacji z farmaceutą pozwoli także ograniczyć przyjmowanie produktów czy suplementów, które nie są niezbędne przy procesie leczenia.

Przeglądy lekowe

Z konsultacjami farmaceutycznymi wiąże się także inne nowe uprawnienia dla farmaceutów – możliwość przeprowadzania przeglądów lekowych. Obecnie wielu pacjentów korzysta z usług kilku lekarzy w niezależnych od siebie poradniach. Oznacza to, że nie mają oni zazwyczaj informacji o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach. Wprowadzenie przeglądów lekowych pozwoli ograniczyć sytuacje nieprawidłowej farmakoterapii związanej z przyjmowaniem produktów leczniczych czy suplementów o niepożądanych interakcjach. Nie byłoby to wcale nowy pomysł – podobne rozwiązania funkcjonują już w krajach Unii Europejskiej czy w Kanadzie.

Opracowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej

Po wejściu w życie przepisów nowe uprawnienia dla farmaceutów będą wiązać się także możliwością opracowywania indywidualnych planów opieki farmaceutycznej. Pozwoli to na zwiększenie skuteczności farmakoterapii. Pacjenci mają taż zyskać w ten sposób łatwiejszy dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii oraz przyjmowanych przez nich lekach czy suplementach. Dzięki nowym przepisom wzrośnie także rola farmaceutów w zakresie działań edukacyjnych, profilaktycznych i promujących zdrowy tryb życia.

W aptece będą też przeprowadzane badania diagnostyczne

Dobranie właściwych leków możliwe jest po postawieniu odpowiedniej diagnozy. Właśnie dlatego farmaceuci dzięki zmianie przepisów mają być uprawnieni do ich przeprowadzania. Pozwoli to zwiększyć dostęp pacjentów do powszechnych badań diagnostycznych, które nie muszą odbywać się w jednostce leczniczej.

Zdaniem Tomasza Leleno, rzecznika Naczelnej Rady Aptekarskiej, wprowadzenie takich zmian było konieczne. Stworzenie aptekom możliwości świadczenia dodatkowych usług jest jego zdaniem niezbędne z uwagi na rosnącą liczbę starszych pacjentów oraz malejącą liczbę lekarzy.

Jak zauważył jednak główny inspektor farmaceutyczny, nowe uprawnienia dla farmaceutów będą oznaczały także zmianę przepisów związanych z organizacją lokalu apteki. Konieczne będzie bowiem zapewnienie specjalistycznego pomieszczenia, które przy zachowaniu poufności pozwoliłoby pacjentowi na przedstawienie farmaceucie swoich problemów zdrowotnych.

Nowe uprawnienia dla farmaceutów w szpitalach

Projekt zakłada również dodatkowe uprawnienia dla farmaceutów zatrudnionych w szpitalach. W porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapię będą oni mogli uczestniczyć w pracach komitetu terapeutycznego, badaniach klinicznych czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach. Zwiększona zostanie także niezależność farmaceuty od właścicieli aptek w zakresie merytorycznego świadczenia opieki zdrowotnej.