Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od przychodu pensję małżonka i dzieci – planuje Ministerstwo Finansów

Firma Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (114)
Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od przychodu pensję małżonka i dzieci – planuje Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów zaproponowało kolejny ciekawy pomysł. Jak donosi dziennik.pl, MF proponuje aby przedsiębiorcy mogli odliczać od przychodu pensję swojego małżonka oraz niepełnoletnich dzieci.

Pomysł jest o tyle ciekawy i racjonalny, ponieważ ma wspierać niejako rodzinne przedsiębiorstwa. Do tego momentu wszystko wydaje się piękne i szlachetne. Niestety ze zgodnością z obowiązującym prawem – jak niestety bardzo często – jest już nie do końca w porządku.

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od przychodu pensję małżonka i dzieci

Obecnie bardziej opłaca się zatrudnić obcą osobę niż współmałżonka. Bez wprowadzenia takiego ułatwienia dochód oraz jego opodatkowanie przypisane są jednej osobie, mimo funkcjonowania w firmie rodzinnej. Według Ministerstwa, jeżeli np. dochód żony lub męża nie przekroczy 8 tysięcy zł, czyli kwoty wolnej od podatku, to korzyść będzie znaczna. Nie dość, że przedsiębiorca odliczy pensję żony od przychodu, to nie zapłąci ona/on podatku dochodowego. Również pensję będzie można przekazać w gotówce, gdyż limit 15 tysięcy zł dotyczy jedynie przedsiębiorców.

Wolność, równość, demokracja!

Niestety taka faworyzacja rodziny może kłócić się z art. 183a Kodeksu pracy, który stanowi, iż

§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Sytuacja, w której wspomniany współmałżonek okazałby się pracownikiem, którego (według przepisów) opłaca się zatrudnić bardziej niż innego pracownika, może spowodować tutaj pewien konflikt. Oczywiście zwolennicy tej zmiany będą powoływać się na art. 18 Konstytucji i ochronę rodziny, czyli

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednak czy nawet w takim wypadku można interpretować ten przepis aż tak rozszerzająco? Warto śledzić poczynania Ministerstwa w najbliższym czasie.