Jeśli nie przypilnujesz terminu, twoje dziecko może odziedziczyć długi

Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (16) 26.03.2021
Jeśli nie przypilnujesz terminu, twoje dziecko może odziedziczyć długi

Justyna Bieniek

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – temat wydaje się oczywisty. Jeżeli nie chcemy, żeby nasze dziecko dziedziczyło długi, musimy w jego imieniu odrzucić spadek. Zgodę na takie działanie wydaje sąd rodzinny. W całej procedurze zapominamy jednak o jednej kluczowej rzeczy, a ta jest naprawdę istotna. Chodzi o termin. Jeżeli go nie przypilnujemy, możemy zadłużyć nasze dziecko na lata.

Odrzucenie spadku przez dziecko

Jeżeli nasze niepełnoletnie dzieci odziedziczyły zadłużony spadek, najczęściej chcemy jak najszybciej go odrzucić. W tym celu występujemy do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Po uzyskaniu zgody przed sądem, w którym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, składamy oświadczenie o jego odrzuceniu. W teorii wszystko wydaje się proste, ale realia często wyglądają inaczej.

Chodzi oczywiście o terminy. Na odrzucenie spadku w imieniu dziecka rodzic ma 6 miesięcy od chwili złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku we własnym imieniu lub od chwili otwarcia spadku (jeśli dziecko dziedziczy bezpośrednio po spadkodawcy). I tutaj zaczyna się problem. Logika podpowiadałaby, że termin ten powinien ulec zawieszeniu lub wydłużeniu ze względu na dodatkowe formalności, jakie muszą dopełnić rodzice. Niestety nie zawsze się tak dzieje. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa trzeba go niestety pilnować.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

W polskim orzecznictwie istnieje rozbieżność co do poglądu na temat zawieszenia biegu 6-miesięcznego terminu. Niestety, ale są sądy, w których termin ten zostaje zawieszony oraz takie, w których termin biegnie normalnie. Co do zasady do zachowania terminu powinno wystarczyć samo wyrażenie woli co do zamiaru złożenia tego oświadczenia.

Podobny pogląd podtrzymał również Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 22 maja 2018 r. Zgodnie z jej brzmieniem:

Termin przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złożone niezwłocznie, chyba że termin ten jeszcze nie upłynął.

Mogłoby się wydawać, że uchwała rozwiązuje problem. Wciąż jednak są sądy, gdzie termin ten płynie. Jeżeli więc chcemy się ustrzec przed jego niedotrzymaniem, warto się spieszyć oraz równocześnie poinformować sąd o złożeniu takiego wniosku i zamiarze złożenia oświadczenia o odrzuceniu.