Przedsiębiorca wliczy okulary w koszty firmowe, ale tylko jeśli kupuje je dla pracowników – a nie dla siebie

Firma Podatki Zakupy firmowe Dołącz do dyskusji (270)
Przedsiębiorca wliczy okulary w koszty firmowe, ale tylko jeśli kupuje je dla pracowników – a nie dla siebie

Okulary na firmę: uwzględnienie takiego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu jest oczywiście możliwe. Niestety, jedynie w odniesieniu do okularów kupowanych pracownikom, a nie dla samego siebie.

Okulary na firmę a koszty uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodów, jako jedna z podstawowych instytucji prawa podatkowego, określa wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę w celu uzyskania przychodu. Wartość przychodów po odjęciu kosztów ich uzyskania daje dochód, stanowiący podstawę opodatkowania.

Instytucję reguluje art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Osoby rozliczające się skalą podatkową, bądź też podatkiem liniowym, dbają o takie manipulowanie kosztami firmowymi, by ostateczna podstawa naliczenia podatku była jak najniższa. Zwykle więc warto, jeżeli jest taka możliwość, dokonać zakupu, który można wliczyć w koszty.

Taki zakup, jak okulary na firmę, wydaje się intuicyjnie pasować do idei kosztów uzyskania przychodów. Co na ten temat mówią przepisy prawa i interpretacje podatkowe? Możliwość zaliczenia zakupu okularów na firmę do kosztów uzyskania przychodu ściśle związana jest z ich przeznaczeniem.

Okulary dla pracownika jako koszty uzyskania przychodu

Okulary korekcyjne na firmę, których wydatek zaliczyć można jako koszt uzyskania przychodu, dotyczy w zasadzie jedynie zatrudnianych pracowników. Wynika to z faktu, że uznania zakupu jako kosztu uzyskania przychodu nie wyłącza art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określający katalog wyłączeń.

Taki obowiązek – zapewniania pracownikom okularów korekcyjnych – wynika bezpośrednio z §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, stanowiącego, że:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Warto zaznaczyć, że bez zalecenia lekarskiego nie można zaliczyć kosztów zakupu okularów dla pracownika do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo należy wykazać, że taki koszt podjęto w celu uzyskania przychodu. Nie jest to w wypadku wyposażenia pracownika w narzędzie niezbędne do pracy szczególnie trudne.

Odrębną kwestią jest to, czy jest możliwe odliczenie VAT z faktury zakupu okularów dla pracowników.

Okulary na firmę – dla siebie (i dla samozatrudnionego)

Zakup okularów na firmę dla siebie nie stanowi kosztów uzyskania przychodu, co potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2009 r. (ITPB1/415-790/08/AK), bądź z 29 września 2009 roku (ITPB1/415-606/09/TK). W tym drugim przypadku chodziło nawet o neurochirurga (sic!).

W odniesieniu do wspomnianej interpretacji – tej, która dotyczy neurochirurga – organ przypomina, że zaliczenie zakupu (okularów) do kosztów uzyskania przychodu spełniać musi szereg przesłanek. Zakup musi:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Organ wprost stwierdza, że nawet neurochirurg, który obiecuje korzystać z okularów tylko podczas wykonywania zabiegów, de facto czyni zakup o charakterze osobistym. Według fiskusa, celem jest nie osiąganie przychodów, a ochrona zdrowia. Tym samym zakup okularów przez przedsiębiorcę dla siebie, albo przez osobę samozatrudnioną, ma charakter osobisty. Nie można tym samym zaliczyć kosztów jako te, które przyczyniają się do uzyskania przychodu.

Sytuacja wydaje się analogiczna w odniesieniu do soczewek kontaktowych kupowanych na firmę.