W trakcie pandemii możliwe jest nie tylko obniżenie wysokości alimentów. Rodzice mogą też starać się o ich podwyższenie

Prawo Rodzina dołącz do dyskusji (3) 26.03.2021
W trakcie pandemii możliwe jest nie tylko obniżenie wysokości alimentów. Rodzice mogą też starać się o ich podwyższenie

Justyna Bieniek

Ostatnio pisałam o możliwości obniżenia alimentów z powodu pandemii. Kilka osób zwróciło uwagę, że sytuacja działa w dwie strony i tak samo jak pandemia oraz kiepska sytuacja materialna wpływa na obniżenie alimentów, tak może też działać na ich podwyższenie. Czy podwyższenie alimentów w pandemii jest możliwe?

Podwyższenie alimentów podobnie jak ich obniżenie uzależnione jest od dwóch niezależnych kryteriów: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Podwyższenie i obniżenie alimentów jest więc pod względem prawnym bardzo zbliżone. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku obowiązuje taka sama procedura uzyskania zmienionej kwoty alimentów. Kwestie formalne uzyskania alimentów zostawmy więc na boku. Skupmy się na samych przesłankach.

Podwyższenie alimentów w trakcie pandemii

Kryzys gospodarczy dotknął prawdopodobnie każdego z rodziców. Mamy do czynienia z sytuacją do tej pory niespotykaną. Trudno więc odnosić w pełni stare wyroki zapadłe w podobnych sprawach do tych, które będą zapadać w obecnej sytuacji. Do tej pory tego typu wyroków wydanych zostało stosunkowo niewiele. Pierwszy wyrok zapadły w sprawie obniżenia alimentów w czasie pandemii zwracał uwagę na zmniejszenie możliwości zarobkowych ojca zobowiązanego do alimentów. Podnosił również kwestię zmniejszenia potrzeb dzieci, choćby poprzez ograniczenie możliwości korzystania z rozrywek, zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów.

Czy podobne argumenty mogą przemawiać za zwiększeniem alimentów? Upraszczając, tak. Liczy się zmiana stosunków. Rozumiemy przez to istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie się możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Jest to również, o czym nie powinniśmy zapominać, zmniejszenie możliwości zarobkowych rodzica, pod którego opieką dziecko pozostaje na co dzień. W końcu on też może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Do tego dochodzą takie kwestie jak choćby konieczność zapewnienia opieki nad dzieckiem. Nie każdy rodzic ma w końcu możliwość pracy zdalnej, a nawet jeżeli wykonuje pracę zdalnie to nie może w tym czasie sprawować opieki nad dzieckiem. Ostatnia sytuacja zamknięcia żłobków pokazała wyraźnie, że zapewnienie opieki najmłodszym dzieciom może zostać z dnia na dzień utrudnione. Wielu rodziców nie ma możliwości w tak krótkim czasie zapewnić dzieciom innej opieki, a nawet jeśli to jest ona zwykle kosztowna.

Zwiększenie alimentów

Spojrzenie z tej drugiej perspektywy pozwala nam znaleźć przesłanki do ubiegania się o zwiększenie otrzymywanej kwoty. Oczywiście tak jak w każdej sytuacji żądanie musimy odpowiednio udowodnić i uargumentować. Musimy pamiętać, że sytuacja jest trudna dla obu stron. Dodatkowo postępowanie trwa zwykle wiele miesięcy. Składając wniosek powinniśmy pamiętać o złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia, które zwykle można uzyskać stosunkowo szybko. Inną, szybszą alternatywą jest również mediacja, ale tutaj wolę muszą wykazać obie strony.