Czy w przypadku rozwodu były małżonek będzie miał dostęp do środków zgromadzonych w PPK?

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji
Czy w przypadku rozwodu były małżonek będzie miał dostęp do środków zgromadzonych w PPK?

Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku rozwodu? Jak wygląda podział PPK w przypadku rozwodu?

Wielokrotnie na łamach Bezprawnika podejmowaliśmy kwestię Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Tym samym, w niniejszym wpisie postaram się szczegółowo przedstawić schemat podziału środków, które zostały zgromadzone przez uczestnika PPK. W szczególności, w zakresie dotyczącym formy podziału, która przytrafia się stosunkowo często, tj. w przypadku rozwodu.

W pierwszej kolejności, konieczne jest przytaczanie generalnej zasady:

Jeżeli małżeństwo uczestnika PPK uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK, przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka uczestnika PPK.

Natomiast, w przypadku gdy były małżonek uczestnika PPK nie jest stroną umowy i prowadzenia PPK, środki które zostały zgromadzone na rachunku uczestnika PPK i które miałyby przypaść mu w wyniku podziału wspólnego majątku wspólnego małżonków, podlegają zwrotowi. Ponadto, istnieje także możliwość, aby poza tradycyjnym zwrotem w formie pieniężnej środki zostały przekazane w formie wypłaty transferowej. W tym wypadku uczestnik PPK zobowiązany jest do:

a. wskazania rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, lub

b. podania rachunku lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Co jest możliwe, ale pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia.

 Zwrot środków z PPK w przypadku rozwodu

Równocześnie, w przypadku zwrotu środków przed osiągnięciem przez byłego małżonka uczestnika PPK 60. roku życia ich wysokość zostanie pomniejszona o stosowne potrącenia:

a. 30% środków z wpłat, które w rzeczywistości finansuje pracodawca zostanie przekazane na rachunek prowadzony przez ZUS;

b. 19% podatku od wypracowanego zysku z pozostałej części środków;

c. z dopłat ze środków publicznych.

Warto podkreślić, że zwrot jest możliwy w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK. Ponadto, wypłaty transferowej dokonuje ta instytucja, w której zostały zgromadzone środki w PPK przez uczestnika PPK, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku oraz przedstawienia dowodu, że środki, które w rzeczywistości zostały zgromadzone na rachunku PPK uczestnika PPK przypadły byłemu małżonkowi uczestnika PPK.

Wskazane powyżej rozwiązania stosuje się w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK bądź umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej pomiędzy uczestnikiem PPK oraz jego małżonkiem.