ecommerce Zakupy

Reklamacja jedzenia z Pyszne.pl lub Glovo. Wyjaśniamy, co może zrobić zamawiający

Paweł Mering
05.10.2022
Paweł Mering
Paweł Mering
05.10.2022
Reklamacja jedzenia z Pyszne.pl lub Glovo. Wyjaśniamy, co może zrobić zamawiający

Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z produktu, to oczywiste jest, że możemy go zareklamować. Pewne wątpliwości pojawić się mogą wtedy, gdy jest to rzecz szybko psująca się, przeznaczona do szybkiego zużycia. Reklamacja jedzenia z Pyszne.pl czy Glovo – czy jest możliwa?

Reklamacja jedzenia z Pyszne.pl lub Glovo

Zamówiony posiłek, jak pizza, sushi, kebab, czy danie obiadowe, jest w rozumieniu prawa cywilnego rzeczą. Zanim jednak skupię się na tych rozważaniach, przejdę do tego, jaką rolę pełnią platformy w stylu Pyszne.pl lub Glovo. Nie są to sprzedawcy, a jedynie pośrednicy. W regulaminie Pyszne.pl czytamy, że zawierana umowa wiąże klienta z restauracją, portal zaś jedynie pośredniczy. Portal oczywiście świadczy usługi drogą elektroniczną, ale skupia się na samym zbieraniu zamówień oraz pośredniczeniu w płatności. Oznacza to, że nie odpowiada za prawidłowo przekazane i opłacone zamówienie – bo swoje zadanie wykonuje wówczas poprawnie.

W tej sytuacji reklamacja sprowadzałaby się do ewentualnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania, na przykład wtedy, gdy pomimo poprawnie złożonego zamówienia, restauracja otrzymałaby zupełnie inne, bądź nie otrzymałaby go wcale. Pyszne.pl może także oferować usługę dostawy: jednakże w stosunkach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą za produkt odpowiada sprzedawca, a zatem za zgubienie czy jakiekolwiek uczynienie posiłku niezdatnym do skorzystania odpowiada restauracja. O ile kupujemy jako konsument.

Skupiając się zaś na samym jedzeniu, to – jak wspomniałem – posiłek jest rzeczą (najczęściej rzeczą przyszłą). Choć każdy intuicyjnie wie, jak wygląda umowa wiążąca strony (ja zamawiam posiłek, restauracja ma go przyrządzić i dostarczyć zgodnie z umową w rozsądnym albo umówionym czasie), trzeba określić jej charakter. Bo przecież nie tylko o sprzedaż tu chodzi (choć w wypadku posiłków kupowanych „na wagę” sytuacja jest inna), a o wykonanie pewnej rzeczy.

Kupowaniu jedzenia z dostawą najbliżej jest do umowy o dzieło.

Reklamowanie posiłku w restauracji

Do dzieła stosuje się przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Sprzedawca jest zatem odpowiedzialny wobec kupującego, gdy dzieło ma wady (jest niezgodne z umową). Oprócz uprawnień z zakresu rękojmi (żądania wymiany rzeczy na nową, czy też obniżenia ceny), konsument ma prawo wezwać wykonawcę (restaurację) do wykonania dzieła – czyli do realizacji usługi.

Warto pamiętać, że jest to temat złożony i raczej niepodejmowany, jeżeli chodzi o szczegółowy prawny charakter jedzenia kupowanego „na dowóz”. Nie oznacza to, że obecne regulacje są bezsilne – umowa jest jednak na tyle specyficzna, a przy tym nieuregulowana w sposób jednoznaczny w przepisach prawa – że należy korzystać z konstrukcji już istniejących w Kodeksie cywilnym.

Pewne jest natomiast to, że jeżeli zamówienie zostało złożone poprawnie, roszczenia można kierować bezpośrednio do restauracji. Nie oznacza to – oczywiście – że platformy pośredniczące w dostawach nie mają własnych systemów wsparcia klientów. Jeżeli jest możliwość złożenia reklamacji poprzez platformę pośredniczącą, zawsze warto to uczynić.

Platform na rynku pośredniczących w sprzedaży jedzenia jest kilka. Regulaminy mogą różnie określać odpowiedzialność i pozycję platformy pośredniczącej, więc należy w wypadku wątpliwości zajrzeć także tam.