Pracodawcy mają problem ze sprowadzaniem pracowników z zagranicy więc proponują 25 zmian w prawie, które uproszczą biurokrację

Firma Praca Dołącz do dyskusji (457)
Pracodawcy mają problem ze sprowadzaniem pracowników z zagranicy więc proponują 25 zmian w prawie, które uproszczą biurokrację

Wydłużenie okresu wykonywanej pracy bez zezwolenia i rozszerzenie listy krajów, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury wizowej. To tylko niektóre ze zmian proponowanych przez Business Centre Club, których wymaga rynek pracy dla cudzoziemców.

Gdyby kilkanaście lat temu ktoś powiedział, że Polska stanie się krajem, do którego będą ciągnęły setki tysięcy imigrantów zarobkowych, to większość z nas spojrzałaby z politowaniem. O emigracji rozmawiało się wyłącznie w kontekście exodusu naszych rodaków za granicę, głównie do Wielkiej Brytanii. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że powstała w ten sposób dziura na rynku pracy sprawiła, że kilka lat później to Polska jawi się jako atrakcyjny kraj dla imigrantów. Według najnowszych statystyk najchętniej do nas przyjeżdżają obywatele Ukrainy. W ubiegłym roku wydano aż 238 tysięcy zezwoleń na pracę dla tej grupy. Na drugim miejscu plasują się Nepalczycy (zaledwie 20 tysięcy zezwoleń), a podium zamykają Białorusini (19 tysięcy). A wciąż mówimy tylko o tych, którzy pracują legalnie.

Są szacunki wskazujące na to, że bez napływu ponad miliona cudzoziemców do Polski nasze PKB byłoby niższe o jakieś 10%. Wskazuje na to Business Centre Club. Bez obcokrajowców ta dziura na rynku pracy mogłaby sprawić niezwykle poważne kłopoty dla kondycji finansów państwa. Pierwszym z brzegu przykładem niech będzie poważny nawet i w tym roku problem ze zbiorami spowodowany brakiem rąk do pracy. Na sytuacje wpływ ma również niska aktywność zawodowa seniorów, co dodatkowo jeszcze pogłębił również obniżony wiek emerytalny. Business Centre Club przedstawił 25 propozycji zmian w prawie, które ich zdaniem należy wprowadzić jak najszybciej, żeby załatać lukę na rynku pracy.

Rynek pracy dla cudzoziemców wymaga pilnych zmian

Propozycje podzielono na cztery kategorie. Pierwsza z nich dotyczy zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce. Tu przede wszystkim BCC postuluje wydłużenie okresu pracy, jaką cudzoziemiec może wykonywać bez zezwolenia do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy. Drugą możliwością jest wydłużenie tego okresu do 18 miesięcy w ciągu kolejnych dwóch lat. To wiąże się z rozszerzeniem listy państw, których obywatele mogą korzystać z uproszczonej procedury legalizacji pracy m.in. o takie kraje jak Indie czy Bangladesz. Kolejną propozycją jest zwolnienie z informacji starosty w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca po roku pracy czy zwolnienie agencji pracy tymczasowej z konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę po zmianie pracodawcy.

Druga kategoria ma związek z pobytem cudzoziemców na terenie naszego kraju. Propozycje dotykają przede wszystkim uproszczenia i odformalizowania wielu uciążliwych procedur.

Uregulowanie możliwości ubiegania się przez cudzoziemców o pobyt czasowy i pracę na terytorium RP, w przypadku, gdy wjechali na terytorium RP deklarując inny cel pobytu niż wykonywanie pracy.

Rynek pracy potrzebuje tysięcy cudzoziemców

BCC wskazuje również na konieczność doprecyzowania przesłanek wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Kolejna kategoria postulatów dotyczy postępowania wizowego. Tu pracodawcy sugerują wprowadzenie obowiązku szczegółowego uzasadnienia pierwszej decyzji o odmowie udzielenia cudzoziemcowi wizy przez konsula. Ciekawą propozycją jest wprowadzenie dodatkowej wizy dla pracowników z wysokimi kwalifikacjami.

Ostatnią, chyba najliczniejszą grupą propozycji jest ta dotycząca organizacji pracy urzędów państwowych. O tym można dyskutować godzinami, a pomysłów by wystarczyło na miesiące dyskusji. BCC proponuje zmiany bardzo ogólne, ale można odnieść wrażenie, że nawet niewielkie zmiany miałyby zbawienny wpływ na organizację. Szkoda jednak, że takie propozycje muszą w ogóle wychodzić, bo wydają się oczywiste. Pierwszą z propozycji jest zwiększenie kadry w odpowiednich wydziałach, a także zintegrowanie systemów informatycznych organów administracji. Kuleją również procedury związane z dostępem do akt sprawy, co również zdaniem BCC wymaga zmian. Zmiany wymaga także kodeks postępowania administracyjnego oraz procedury stosowane przez urzędy wojewódzkie.