Po teściach też można odziedziczyć spadek – choć tylko w pewnych sytuacjach

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji (7)
Po teściach też można odziedziczyć spadek – choć tylko w pewnych sytuacjach

Czy istnieją prawne możliwości odziedziczenia spadku po teściowej? Choć wydaje się to perspektywą mało realną, są sytuacje, kiedy spadek trafia w ręce zięcia lub synowej. Pomimo że prawo spadkowe nie uwzględnia ich w kręgu spadkobierców, czasami dochodzi do dziedziczenia. Aby tak się stało, muszą zaistnieć konkretne okoliczności.

Czy można odziedziczyć spadek po teściowej?

Podstawową okolicznością, która pozwala na odziedziczenie spadku po teściowej, jest uwzględnienie zięcia lub synowej w testamencie. Teściowa musi sporządzić testament, w którym jako spadkobiercę wskaże męża swojej córki albo żonę syna. Tylko w takich okolicznościach majątek będzie mógł zostać przez nich odziedziczony. W takiej sytuacji mówimy o dziedziczeniu testamentowym.

W kręgu spadkobierców ustawowych, w żadnej z konfiguracji, zięć ani synowa nie jest wskazany jako spadkobierca. Bywają jednak sytuacje, kiedy taki odziedziczony majątek, przynajmniej w teorii, mógłby trafić w ich ręce. Będzie to miało miejsce np. w sytuacji śmierci pozostałych spadkobierców. Mowa oczywiście zarówno o małżonku jak i dzieciach. Spadek po teściowej faktycznie trafi finalnie w ręce zięcia lub synowej, ponieważ będzie to jedyna pozostała przy życiu osoba. Taka sytuacja jest oczywiście niezwykle rzadka i wyjątkowa, a samo trafienie spadku w ręce zięcia lub synowej wynika jedynie z kolejności dziedziczenia. Aby takie okoliczności zaszły, śmierć małżonka oraz dzieci musiałyby nastąpić kolejno po śmierci teściowej. Zięć i synowa w świetle prawa nie będą dziedziczyć po teściach. W skład odziedziczonej masy spadkowej wejdzie jedynie majątek teściów, który po ich śmierci przypadł im w spadku.

Czy można dziedziczyć spadek po teściach?

Dziedziczenia po teściach odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Spadek przechodzi na zstępnych a w przypadku ich braku na zstępnych oraz rodzeństwo. W przypadku chęci samodzielnego rozdysponowania majątkiem teściowie mogą sporządzić testament. W każdych innych okolicznościach zastosowanie będą miały przepisy dotyczące kolejności dziedziczenia. Odziedziczenie spadku bezpośrednio po teściach jest więc sytuacją niezwykle rzadką i wyjątkową. Na ogół stanowi jedynie ciekawostkę prawną.